Foto: TV2/Nord

Nordjyske strømforbrugere får intet for ulovligt gebyr

Det er ikke muligt at finde frem til nordjyder, som har betalt ulovlig moms til elselskab. Ingen penge retur.

Selvom der ulovligt blev opkrævet moms af rykkergebyrerne, skal forbrugerne under tre nordjyske el-selskaber ikke regne med at få en hånd i statskassen.

Vestre Landsret har mandag stadfæstet en dom fra Retten i Aalborg, hvorefter staten frifindes for et krav om tilbagebetaling på i alt 4,3 millioner kroner.

Pengene har el-selskaberne under Himmerlands Elforsyning-koncernen opkrævet hos forbrugerne og sendt videre til statskassen.

Det er kun en mindre del af selskabernes kunder, der har betalt momsen, og det vil være ganske umuligt at identificere disse kunder så lang tid efter.

Begge retsinstanser er enige om, at opkrævningen af moms på rykkergebyrerne i perioden fra 1997 til 2003 var ulovlig, og at dem, der har betalt den ulovlige moms i princippet har ret til at få pengene tilbage. Men det får de ikke.

By- og landsret henviser til, at el-selskaberne har fået fuld dækning for de faktiske omkostninger ved at inddrive betalingen hos kunderne ved at benytte de standardtakster, som landssammenslutningen ELFOR har fastsat.

Disse standardgebyrer er angivet eksklusiv moms.

Himmerlands Elforsyning-koncernen har således fået dækning for sine omkostninger ved at inddrive gælden og har væltet momsen videre til de dårlige betalere.

Derfor ville en tilbagebetaling af momsen fra stat til elselskaber give selskaberne en uberettiget gevinst.

Selskaberne har således ikke lidt et tab ved at opkræve momsen ulovligt, og de taber sagen.

Efter det dobbelt nederlag kommer de nuværende forbrugere i selskaberne til gengæld til at betale sagens omkostninger med i alt 350.000 kroner.