LIGE NU:

NT's passagertal stiger - en lille smule

Nye tal fra Nordjyllands Trafikselskab (NT) viser, at der har været en lille stigning i antallet af buspassagerer i 2014. I Aalborg er der kommet flere passagerer, men flere andre steder i Nordjylland svigter buspassagerne.

Det kører godt for den kollektive trafik i Aalborg, hvor passagerantallet i metrobusserne er steget med fire procent. Men på flere af byruterne og de fælles kommunale ruter uden for Aalborg er der en negativ vækst på 6-7 procent. Hos NT prøver man at hjælpe kommunerne med at finde ud af, hvordan man optimerer den kollektive trafik:

- Vi hjælper lige nu kommunerne med at finde ud af, om pengene til kollektiv trafik bliver brugt rigtigt, så der kommer flere passagerer. Men når der skal spares i kommunerne, så går det også ud over den kollektive trafik, siger Jens Otto Størup, direktør for Nordjyllands Trafikselskab.

I 2014 har der været et samlet passagertal på 30,3 millioner, hvilket er en stigning på 0,25 procent i forhold til 2013. De tre forrige år har der været en gennemsnitlig passagertilvækst, som passer med NT's forretningsmæssige mål, på to procent. Dermed har man hos NT ikke nået målet i 2014.

- Vi havde naturligvis gerne set, at passagertilvæksten var fortsat med at stige to procent, men vi må nok forberede os på en mere afdæmpet vækst indtil de nye store investeringer i kollektiv trafik slår igennem. Her tænker jeg på overtagelsen af regionaltogsdriften i 2017 og åbningen af Aalborg letbane i 2021. Det ses jo tydeligt i passagertallene for 2014, at væksten sker de steder, hvor vi investerer i flere afgange som f.eks. metrobusserne i Aalborg by og X-busserne, siger NT's formand, Thomas Kastrup Larsen.

I resten af Nordjylland har man ikke på samme måde som Aalborg mulighed for, at kunne investere så mange penge i den kollektive trafik. Det kan også være med til at forklare den negative vækst i passagertallet.

- Der er forskel på dagsordenen i Aalborg og de andre kommuner. I Aalborg fylder den kollektive trafik mere, og det kan være nødvendigt med flere busser for at få trafikken til at løbe rundt. I de andre kommuner må vi optimere, så vi kan bruge ressourcerne på den mest effektive måde, sige Jens Otto Størup, direktør for NT.

Bustransporten hos NT forventes at give et overskud på 11,4 millioner i 2014.