Foto: Mick Anderson

Nu er det bevist: Kondi og karakterer hænger sammen

Forsker på Aalborg Universitet, Mikkel Posborg Andersen, har påvist en sammenhæng mellem kondital og karakterer - og der er god grund til at spænde løbeskoene.

Hvis du ikke allerede mener, der er undskyldninger nok for at få pulsen i vejret ved løb, svømning, fodbold eller fitness, så får du lige én mere til samlingen her: En god kondi giver bedre karakterer i skolen.

Det er i hvert fald konklusionen i et projekt fra Aalborg Universitet.

Her har forsker Mikkel Posborg Andersen og hans kollegaer benyttet sig af data fra et sundhedsprojekt, Projekt 3A, som Aalborg Kommune foretog i 2010. Dengang blev 8. klasserne - 1164 elever - på kommunens samtlige 37 kommunale folkeskoler målt kondital og fedtprocent. Siden har forskerholdet sammenlignet testresultaterne fra dengang med elevernes karakterer sidenhen.

- Folkeskoleelever med høje kondital performer bedre akademisk i både de humanistiske og naturvidenskabelige fag end jævnaldrene med lavere kondital uafhængig af socioøkonomisk status og etnisk baggrund, siger Mikkel Posborg Andersen.

Derfor giver det for ham at se god mening med skolereformen, som har lagt op til mere fysisk aktivitetet i løbet af skoledagen.

- Det vil umiddelbart have en positiv betydning for elevernes sundhedstilstand og kunne muligvis have positiv effekt på deres faglige præstationer, forklarer Mikkel Porsborg Andersen.

Forskningen vækker begejstring hos Sundheds- og kulturrådmand Mads Duedahl i Aalborg Kommune, der bliver bekræftiget i, at det at deltage i forskning er vitalt – også for kommuner.

-    Det viser, hvor vigtigt det er, at vi som kommune indgår i store forskningsprojekter. Vi har et ansvar i forhold til at skaffe valid data, så vi kan prioritere kvalificeret i hverdagen. Jeg synes det er imponerende, at Projekt 3A nu er med til at sætte en sundhedsdagsorden i USA, og i det hele taget måske danne grundlag for, at man kan forbedre både sundhedstilstand og det faglige hos børn og unge globalt, siger Mads Duedahl

Mikkel Porsborg er nu i gang med yderligere undersøgelser af sammenhænge mellem elevernes kondital og deres til- og fravalg af ungdomsuddannelse som del af hans ph.d.-afhandling.

Den fulde artikel er blevet publiceret i det amerikanske tidsskrift Journal of School Health.