01:09

Der er nemlig større skattelettelser i aftalen, især til dem der bor i landkommunerne. Skatte-lettelserne kommer, efter ejendoms-vurderingerne har været fastfrosset de seneste mange år, fordi de er fyldt med fejl. Video: Nybolig Frederikshavn

Ny aftale om boligskat: Så meget skal du have tilbage i skat

Der er 13 milliarder kroner på vej til boligejere, der har betalt for meget i boligskat.

Et bredt flertal i Folketinget er fredag blevet enige om en ny aftale der skal kompensere boligejerne for den forsinkelse af de nye boligskatteregler fra 2021 til 2023 der viste sig i efteråret sidste år og som skyldes IT-problemer.

Den nye aftale betyder at boligejerne i 2021 vil få skattelettelser på ejendomsværdiskatten og at grundskylden mellem 2021 og 2024 vil stige mindre end ellers planlagt.

- Regeringen ønsker tryghed for boligejerne og ro om boligskatterne. Derfor har vi været fast besluttede på, at selv om vi er nødt til at udskyde de nye boligskatteregler fra 2021 til 2024, må det ikke få den konsekvens, at boligskatterne stiger. Jeg er derfor rigtigt glad for, at vi nu har et bredt flertal, der bakker op om, at der skal være ro om boligskatterne og tryghed for boligejerne i årene, der kommer, udtaler skatteminister Morten Bødskov i en pressemeddelelse.

SF, Enhedslisten og Alternativet står udenfor aftalen.

Fakta: Det betyder den nye skatteaftale

  • Ejendomsværdiskatten lempes med ca. 3 mia. kr. i 2021-2023.

  • Boligskatterne lempes varigt med ca. 0,6 mia. kr. før tilbageløb, set i forhold til

    hvis boligskatteomlægningen ville være blevet gennemført i 2021.

  • Grundskylden kan højst stige med 2,8 pct. årligt i 2022-2024.

  • Den obligatoriske indefrysningsordning for grundskyld gøres frivillig. Det betyder, at man kan vælge at betale den indefrosne grundskyld fra 2021. Hvis man vælger at fastholde indefrysningen, vil det stadig være rentefrit. De kommunale grundskyldspromiller kan ikke sættes op i 2021-2028.

  • De kommunale dækningsafgiftssatser kan ikke sættes op i 2021-2028

  • Der afsættes 100 mio. kr. til forbedringer af vilkår for pensionister, der bor i ejerbolig eller lejebolig.

  • Tilbagebetaling til de boligejere, der har bebetalt boligskat af for høje vurderinger i 2011-2020. Aktuelt forventes i alt ca. 13 mia. kr. tilbagebetalt.

Se mere

Mange har betalt for meget

Det nye boligskattesystem blev vedtaget i 2017 af den daværende blå regering og det skulle sikre nye ejendomsvurderinger. Ejendomsvurderingerne har nemlig været fastfrosset siden 2013 da Rigsrevisionen slog fast at de var uigennemskuelige og fulde af fejl.

Det betyder at omkring 800.000 boligejere har betalt for meget i boligskat siden 2011 og med aftalen fra 2017 var det meningen at de kunne se frem til en lavere skatteregning fra 2021, men det nye system er altså blevet forsinket.

Nu bliver den usikkerhed, der opstod med forsinkelsen så fjernet og samtidig bliver boligejerne, i takt med at nye vurderinger bliver klar, kompenseret for den skat, de har betalt for meget.

- Det er en stor beslutning af købe bolig, og for mange danskere er det den største økonomiske beslutning, der skal træffes i livet. Derfor skal man selvfølgelig kunne vide sig sikker på, hvilke skatteregler der gælder. Det sikrer vi med aftalen, udtaler Morten Bødskov.

- Derudover er jeg også meget glad for, at vi i takt med, at de nye vurderinger kommer ud, kan kompensere de boligejere, der har betalt for meget i boligskat med i gennemsnit 18.000 kr. skattefrit. Det vil nok være et beløb, der falder på et tørt sted hos rigtig mange danskere, udtaler ministeren videre.

Store skattelettelser i Nordjylland

På kortet herundeer kan du se, hvor stor en skattelettelse boligejerne får i de enkelte nordjyske kommuner - sammenholdt med hvis de nuværende skatteregler var blevet videreført.

På landsplan lettes boligskatten på ejerboliger med cirka 20 procent - i landdistrikter letttes boligskatten med cirka 30 procent.