LIGE NU:

Ny bydel på vej i Hadsund

Massivt politisk flertal for nye udstykninger i Hadsund Syd. Både Teknik- og Økonomiudvalget går ind for planerne om op imod 100 nye byggegrunde på sydsiden af fjorden.

Hadsund får med stor sandsynlighed snart et helt nyt boligområde, hvis det står til politikerne. Kommunen har planer om at udstykke 10 hektar til byggegrunde i et naturområde på sydsiden af byen. Private investorer er meget interesserede i at opføre omkring 100 boliger med udsigt over fjorden.

Tidligere på måneden sagde Teknik- og Miljøudvalget god for planerne, og i dag fulgte økonomiudvalget så trop. Kun Melanie Simick fra SF har været imod udstykningerne, som kan blive en realitet allerede næste år.

Kommunens planer har ellers mødt massiv modstand. Mange borgere i området har gjort indsigelse mod udstykningerne, som de mener vil ødelægge naturen i området.

Efter et borgermøde i juni blev en protestgruppe mod projektet etableret. På kort tid fik den samlet næsten 700 underskrifter mod politikernes beslutning.

Torsdag den 25. september skal byrådet tage endelig stilling til planerne. Hvis de som forventet bliver vedtaget, er næste skridt for kommunen at få en godkendelse til udstykningen fra Miljøcenter Århus.

For fire år siden prøvede Hadsund Kommune det samme, men den gang forgæves.