Ny direktør for Smagen

Agronom, phd. Henning Krabbe, 64 år, er ansat som direktør i Rådet for Agroindustri, Aalborg. Han afløser Bente Albeck-Madsen, der har været direktør siden 2006. Hun har valgt at fratræde stillingen for at gå på pension.

Henning Krabbe har tidligere været direktør for landboforeningen LandboNord i en årrække og har de senere år arbejdet med forskellige projekter, ligesom han er med i flere bestyrelser. Han tiltræder den nye stilling på deltid. Det oplyser Nordjyske Medier.

Rådet for Agroindustri er især kendt for projektet "Smagen af Nordjylland", som har til formål at udbrede kendskabet til unikke nordjyske fødevarer.