00:41

Foto: TV2/Nord

1 af 2

Ny handlingsplan mod fodboldbøller

Siden en fodboldkamp i Aalborg i marts mellem AaB og FCK blev afbrudt af uroligheder har justitsministeren haft åben dialog med de relevante aktører - det er nu mundet ud i en handlingsplan.

Romerlys overalt. Tilskuerballade. Ødelagte tribuner.

Sådan husker mange kampen mellem AaB og FCK den 4. marts i Aalborg, og derfor skal der nu sættes ind mod de få, som ødelægger det for de mange.

Siden foråret har justitsminister Morten Bødskov (Soc. Dem.) haft dialog med DBU, Divisionsforeningen, fanklubberne og Rigspolitiet - og de er nu klar med en handlingsplan.

Blandt initiativerne er:

o En forbedring af den eksisterende karantæneordning, så der bliver styrkede muligheder for at give karantæne i de groveste tilfælde, og kontrollørerne får bedre mulighed for at håndhæve karantæner.

o En hårdere kurs mod de enkelte karantæneramte, bl.a. ved at udvide karantænezonen for udebanefans fra 500 meter til 3 kilometer fra det sted, hvor fodboldkampen spilles, samt give mulighed for at forlænge karantæner ved overtrædelse af karantænevilkår.

o Et forstærket samarbejde mellem klubber og politi, bl.a. ved at klubberne forpligter sig til i forbindelse med planlægning af kampprogrammet at drøfte sikkerhedsmæssige aspekter heraf med politiet.

o En styrket politiindsats, hvor politiet bl.a. fremover kan stille konkrete krav til den sikkerhedsmæssige afvikling af fodboldkampe, samt får mulighed for i helt særlige tilfælde at flytte kamptidspunktet, hvis det er nødvendigt for at beskytte væsentlige samfundsmæssige interesser, herunder enkeltpersoners sikkerhed.

- Jeg elsker fodbold og holder meget af at stå på stadion og nyde den gode stemning. Desværre er der nogle få ballademagere, som indimellem ødelægger fodboldoplevelsen for de mange. Det skal der sættes effektivt ind over for. Derfor fremlægger vi i dag - efter et godt forløb, hvor alle relevante aktører har bidraget konstruktivt - en stærk handlingsplan med en række initiativer, som vi allesammen står bag. Formålet er at gøre op med de få uroskabende elementer uden samtidig at genere de mange, som bare gerne vil nyde en god fodboldoplevelse, siger justitsminister Morten Bødskov (Soc. Dem.)