Foto: TV2/Nord

Ny musikchef i Symfoniorkester

Jan Kvistborg er ny musikchef for Aalborg Symfoniorkester. Det blev vedtaget af en enig bestyrelse.

Jan Kvistborg har været fungerende musikchef siden 2011, hvor Aalborg Symfoniorkester har stået uden en egentlig musikchef.

- Bestyrelsen har valgt at pege på Jan Kvistborg som ny musikchef, da han har de fornødne kvaliteter til at løfte de opgaver, som Aalborg Symfoniorkester står overfor, hvilket han ikke mindst har bevist i sin tid som fungerende musikchef. Derudover har bestyrelsen fulgt hans virke i orkestret, blandt andet som "højre hånd" for tidligere musikchefer, og han kender således om nogen orkestret indefra, siger Nils Bell, bestyrelsesformand for Aalborg Symfoniorkester.

Valget af Jan Kvistborg som ny musikchef vækker også glæde hos Aalborg Kommunes rådmand for Skole- og Kultur.

- Jan Kvistborg nyder uden tvivl stor opbakning, både internt i orkestret, blandt Aalborg og Nordjyllands kulturelle samarbejdspartnere og her i forvaltningen, så vi kan kun bifalde valget af ham som ny musikchef. I ham får Aalborg Symfoniorkester en handlingsorienteret, samarbejdsvillig og netværksskabende musikchef, der har et godt kendskab til kulturlivet i Aalborg Kommune. Jan Kvistborg er desuden meget visionær og nytænkende, ikke mindst i forhold til nye samarbejder og målgrupper, og valget af ham hilser vi meget velkomment, siger Anne-Dorte Krog, rådmand i Aalborg Kommunes Skole- og kulturforvaltning.