LIGE NU:

Ny professionel bestyrelses- og toplederuddannelse rettet mod kvinder

Kvinder med praktisk ledelseserfaring på højt niveau er målgruppe for en ny uddannelse "Kvinder i bestyrelser", som Aalborg Universitet har udviklet i samarbejde med netværket bestyrelseskvinder.dk.

Formålet er at få flere topprofessionelle kvinder i de danske bestyrelser og på toplederposter i øvrigt - ikke fordi de er kvinder, men fordi de har kvalifikationerne.

Der er tale om en 1-årig målrettet og intensiv efter-/videreuddannelse på masterniveau, som specifikt fokuserer på at styrke den ledelsesmæssige og erhvervsøkonomiske vurderingsevne hos deltagerne.

Det overordnede formål er at give dem kompetencer til at iværksætte, udvikle og vurdere beslutningsprocesser på topniveau. En sidegevinst ved uddannelsen vil blive, at deltagerne fremadrettet får et stærkt netværk af kvindelige bestyrelsesmedlemmer og -ledere.

Det faglige indhold er inddelt i fire moduler: Ledelse, Økonomi og regnskab, Jura samt Videnskabelig metode, hvor de gennemgående tråde vil være bestyrelsens ansvar, rettigheder og pligter, bestyrelsens roller i forhold til direktion og omverden, varsling og håndtering af risici og refleksion over bestyrelsens virke.

Underviserne vil primært være forskere fra Aalborg Universitet, suppleret med repræsentanter for erhvervslivet. Det er ledelsesforskerne professor Lennart Nørreklit og lektor Kenneth Mølbjerg Jørgensen, Institut for Uddannelse, Læring og Filosofi ved AAU, og repræsentanter for bestyrelseskvinder.dk, Karin Hedegaard og Susan Vonsyld, der har udviklet "Kvinder i bestyrelser".

Uddannelsen starter til december.