LIGE NU:

Ny regionsklinik i Brønderslev

To praktiserende læger i Brønderslev lukker deres praksis. Region Nordjylland etablerer derfor en ny regionsklinik i Brønderslev.

Det har været en umulig opgave at finde praktiserende læger, der er klar til at overtage praksis efter de nuværende læger i Brønderslev, som lukker deres praksis med udgangen af juni.

Derfor opretter Region Nordjylland en regionsklinik, der skal sikre lægedækningen for de cirka 3400 patienter, der står til at stå uden læge. Klinikken bliver placeret i de ledige lokaler på Dannebrogsgade 19 i Brønderslev.

Region Nordjylland vil eje og drive den kommende regionsklinik, der vil blive bemandet med speciallæger i almen medicin.

- Det er regionenes opgave at skaffe lægedækning til alle nordjyder. Regionen og PLO har derfor aftalt, at regionen skal oprette en regionsklinik som en midlertidig løsning i Brønderslev, indtil der kan findes et permanent lægetilbud for de patienter, der ellers vil stå uden læge 1. juli, siger Henrik Sprøgel, der er afdelingschef for Primær Sundhed ved Region Nordjylland.

De borgere, der har været tilknyttet Anders Vase og Knud Vilsgaard, vil blive tilmeldt Regionsklinik Brønderslev med virkning fra 1. juli.

- For borgerne er der ikke forskel på at benytte en regionsklinik og en klinik drevet af en praktiserende læge. Tilbuddet omfatter det samme, siger Henrik Sprøgel.

Løsningen med regionsklinikker er blevet benyttet flere steder i Nordjylland, hvor det ikke har været muligt at få praktiserende læger. Her har der været tilfredshed med tilbuddet.

Alle berørte patienter vil få tilsendt orienteringsbreve om, hvordan de skal forholde sig fremover.