- Krisen har gjort, at både kunder og banker har været nødsaget til at finde alternative løsninger til kontanter. Det har gjort, at kunderne på kort tid er blevet uafhængige af kassefunktionerne, og derfor mener vi ikke, at det er nødvendigt at genåbne dem på den anden side af coronakrisen, siger direktøren i Nordjyske Bank, Claus Andersen.

Ny struktur: Nordjyske Bank skal af med 20 medarbejdere

Den nye struktur indebærer, at afdelingen i Nibe lægges sammen med Nordjyske Banks afdeling i Hasseris, mens afdelingerne i Sindal og Hirtshals fusioneres med Hjørring-afdelingen, og de sidste fysiske kasser lukkes permanent.

Nordjyske Bank og Ringkjøbing Landbobank fortæller i dag i en pressemeddelelse, at der sker organisatoriske ændringer, og at man nærmer sig hinanden med en opdatering af stratgien under overskriften Én Bank.

Det betyder blandt andet nedlæggelse af bankområder, afdelingssammenlægning og lukning af fysiske kassefunktioner, som vil medføre en reduktion i medarbejderstaben på tre procent svarende til 20 medarbejdere samlet set i Nordjyske Bank og Ringkjøbing Landbobank. Hovedparten af disse kommer fra kassefunktionerne.

I pressemeddelelsen hedder det, at det nu snart er to år siden, at Nordjyske Bank og Ringkjøbing Landbobank fusionerede og skabte en af Danmarks største banker.

Coronakrise efter 10 års optur

- Fusionen med Ringkjøbing Landbobank har nærmest ubetinget været en succes. Det har vist sig at være det perfekte match – både kulturmæssigt, økonomisk og kompetencemæssigt, og jeg vil tillade mig at mene, at kunderne har fået det bedste fra to verdner, forklarer bankdirektør Claus Andersen fra Nordjyske Bank og fortsætter:

- Nu står vi som følge af coronakrisen overfor en ny virkelighed. Krisen kommer ovenpå 10 års optur og var ventet på den ene eller anden måde. At det blev en pandemi, der udløste den, er nok kommet bag på de fleste, men nu må vi forholde os til realiteterne. Erfaringsmæssigt ved vi, at der også opstår nye muligheder på den anden side af en krise, og det potentiale skal vi naturligvis indfri til fordel for vores kunder og aktionærer, og det gør vi med vores opdatering af strategien, siger Claus Andersen i pressemeddelelsen.

Fælles vækststrategi - ny ledelsesstruktur

Overskriften for den opdaterede strategi er ”Én bank”, men Claus Andersen understreger, at afsættet naturligvis fortsat vil være de to stærke lokalbanker. Nordjyske Bank og Ringkjøbing Landbobank skal dog i højere grad arbejde ud fra en fælles organisk vækststrategi, og det skal blandt andet ske via en mere effektiv og handlekraftig organisering.

Det betyder, at der nu etableres en ens ledelsesstruktur i hele banken med nedlæggelse af de to tilbageværende bankområder i Nordjylland. Dette sker pr. 1. maj 2020, hvor Claus Andersen og bankdirektør Carl Pedersen overtager de direkte referencer fra afdelingsnettet i Nordjylland:

- Vi har erfaret, at det er hensigtsmæssigt at etablere en ens ledelsesstruktur på tværs af banken. Her har Ringkjøbing Landbobank god erfaring med en helt flad organisering, der i højere grad muliggør hurtige beslutninger og kommunikation, og derfor nedlægger vi områderne ”nord” og ”syd” i det nordjyske, og Carl Pedersen og jeg får en mere direkte tilknytning til afdelingerne, forklarer Claus Andersen pressemeddelelsen.

Afdelinger lægges sammen

Den nye struktur indebærer også, at afdelingen i Nibe lægges sammen med Nordjyske Banks store afdeling i Hasseris, mens afdelingerne i Sindal og Hirtshals fusioneres med Hjørring-afdelingen:

- Vi må og skal forholde os til en virkelighed, hvor størstedelen af kunderne kun sjældent besøger den fysiske afdeling, og hvor kunderne forventer den absolut bedste rådgivning, når der skal træffes beslutning om bolig, pension, formue, långivning m.v. Det kræver nogle stærke faglige miljøer af en vis størrelse – både for kundernes og medarbejdernes skyld, og det er en udfordring at opretholde i de små afdelinger, forklarer Claus Andersen.

Fysiske kassefunktioner genåbner ikke

Den opdaterede strategi får også betydning for de tilbageværende kassefunktioner i Nordjyske Bank. Samfundet er de sidste 10-20 år blevet stort set kontantløs, og antallet af transaktioner i bankens fysiske kassefunktioner reduceres kraftigt år for år. Derfor er kassefunktionerne i Nordjyske Banks afdelinger løbende blevet lukket de seneste år, og i dag er der kun fem kassefunktioner tilbage. De fem kassefunktioner har været lukket ned de seneste måneder som følge af krav fra myndighederne, og Nordjyske Bank har i denne periode haft tæt kontakt til alle de kunder, der normalt har brugt kassefunktionen. Næsten alle kunder er nu begyndt at bruge kort i stedet for, og derfor har Nordjyske Bank besluttet, at bankens fysiske kassefunktioner ikke genåbner på den anden side af coronakrisen:

- Krisen har gjort, at både kunder og banker har været nødsaget til at finde alternative løsninger til kontanter. Det har gjort, at kunderne på kort tid er blevet uafhængige af kassefunktionerne, og derfor mener vi ikke, at det er nødvendigt at genåbne dem på den anden side af coronakrisen. Det er forholdsvis ressourcetungt at holde de fysiske kassefunktioner i live for et lille antal kunder, og en del af disse ressourcer kan vi nu anvende til udvikling af nye digitale ydelser, som en stor del af vores kunder i stigende grad efterspørger, siger Claus Andersen i pressemeddelelsen.

Ny strategi

Nordjyske Bank og Ringkjøbing Landbobank har opdateret sin strategi med overskriften ”Én bank”. Strategien indebærer en samlet organisk vækststrategi og nogle organisatoriske ændringer med henblik på en harmonisering af bankens ledelsesstruktur: 

  • Fra 1. maj 2020 nedlægges de to tilbageværende bankområder i Nordjylland, og bankdirektør Claus Andersen og bankdirektør Carl Pedersen overtager de direkte referencer fra afdelingsnettet i Nordjylland.
  • Afdelingen i Nibe lægges sammen med afdelingen i Hasseris.
  • Afdelingerne i Hirtshals og Sindal lægges sammen med afdelingen i Hjørring.
  • De resterende fem fysiske kassefunktioner nedlægges permanent.

Nedlæggelse af bankområder, afdelingssammenlægning og lukning af fysiske kassefunktioner vil medføre en reduktion i medarbejderstaben på tre procent svarende til 20 medarbejdere samlet set i Nordjyske Bank og Ringkjøbing Landbobank. Hovedparten af disse kommer fra kassefunktionerne.

Se mere