27:24

Foto: Thomas Gaardsmand

1 af 2

Ny undersøgelse: Mere gødning skader ikke miljøet

Ny undersøgelse dokumenterer ifølge LandboNord, at det ikke skader miljøet, hvis landmænd gøder mere.

Ny og epokegørende nordjysk undersøgelse viser, at det ikke skader miljøet, hvis landmænd sætter mængden af gødning op med helt op til 30 procent. I hvert fald på udvalgte steder, viser ny undersøgelse fra landboforeningen LandboNord.

LandboNord står bag forsøgsprojekter på nordjyske marker, hvor det nu viser sig, at særlig robust jord gør, at kvælstof reduceres naturligt.

- Vi kan se på vores drænvandsundersøgelser, at mængden af kvælstof er lille, siger chefkonsulent hos LandboNord, Jens Elbæk.

Han appellerer til politikerne om at lave loven om, sådan at landbruget får langt mere lempelige regler, når det handler om at mængden af gylle.

Undersøgelserne, som LandboNord har foretaget, er kontrolleret af blandt andet forskere fra Aarhus Universitet, og herfra bekræftes det, at mængden af kvælstof er forbavsende lille.

Vi kan se, at der finder nogle processer sted nede i jordprofilen, som gør at nitratet bliver omsat inden, den når drænet, og det er så forklaringen på de lave nitratkoncentrationer, man måler på nogle af arealerne, siger seniorforsker ved Aarhus Universitet Charlotte Kjærgaard.

Det er ikke overraskende, at den proces sker, men resultatet af undersøgelsen fra LandboNord er alligevel overraskende.

- Processen er ikke overraskende, vi ved den kan finde sted, men vi har ikke haft dokumentationen for at den finder sted og i det omfang tidligere. Det er først nu, vi har den dokumentation. Potentielt set kan det godt give mulighed for mere gødskning, men det kræver, at vi får belyst, hvor god jorden er til at få omsat kvælstof, siger Charlotte Kjærgaard.

I dag er reglerne for hvor meget gødning, landmændene i dag må sprede på markerne, er fastsat efter ensartede regler. Og det er op til landmanden selv, hvordan han vil fordele den tildelte mængde gødning på marken. Reglerne er til for at beskytte vandmiljøet, og som udgangspunkt må landbruget kun gøde med en mængde, der ligger næsten 20 procent under det, der er økonomisk rentabelt.

Se meget mere om det i aften, når vi i forbindelse med vores nyheder 19.30 sender Nyhedsmagasinet Konsekvens. Her diskuterer landbruget, næstformanden for folketingets udvalg for landbrug og Danmarks Naturfredningsforening øget gødning i landbruget.

Har du et spørgsmål eller en kommentar kan du allerede nu gå ind på vores Facebook side og blande dig.