Kort med angivelse af de 9 områder i Nordjylland som potentielt er egnede til at opsætte serie 0-møller. Foto: Naturstyrelsen

Nye områder til testmøller

Naturstyrelsen har fundet 24 nye arealer, som kan være egnede til at opstille testvindmøller. 9 af disse arealer ligger i Nordjylland.

Forligskredsen bag den politiske aftale om vindmølletestcentret i Østerild, har fundet frem til 24 steder i Danmark, som kan være egnede til at opstille testvindmøller på 200-250 meter i den sidste testfase, inden de sendes på markedet - de såkaldte serie-0 møller.

- Vi skal gå forrest i kampen for vedvarende energi, og vi skal gå forrest i kampen for de tusinder af arbejdspladser, der ligger i at udvikle fremtidens vindteknologi. Jeg satser hårdt på at genoplive vindenergien i Danmark, og her er industriens muligheder for at teste deres produkter vigtig. Derfor er jeg meget tilfreds med, at vi i forligskredsen nu har peget på disse områder, som potentielt egnede som testpladser, siger miljøminister Ida Auken.

Det er nu op til de enkelte vindmølleproducenter selv at udvikle projekter på de enkelte arealer, som hver især skal godkendes af kommunen og undersøges i en VVM-redegørelse. Arealerne er dermed ikke godkendt til at huse møller endnu.

Testpladserne til serie-0 møller er en del af aftalen om et nationalt testcenter for vindmøller i Østerild, som blev indgået mellem den tidligere VK-regering, S, DF og SF, og som R nu har tilsluttet sig.