Nyt beskæftigelsesprojekt i Aalborg Øst

En række virksomheder i Nordjylland igangsætter nu projektet "Erhvervsadoption". Et beskæftigelsesprojekt i Aalborg Øst, som skal hjælpe områdets unge i beskæftigelse efter folkeskolens sidste klassetrin.

Grundtanken bag projektet "Erhvervsadoption" er, at man ved hjælp af en introduktion til erhvervslivet kan give de unge elever et indblik i og appetit på jobs i erhvervslivet, som kan være med til at nedbringe arbejdsløsheden og på sigt skabe positive effekter for hele Aalborg Øst.

BRFkredit står bag projektet, der bygger på en drivkraft og social ansvarlighed i områdets lokale virksomheder.

Idéen til beskæftigelsesprojektet opstod i august 2007 på et borgermøde i Aalborg mellem en række nordjyske erhvervsvirksomheder, Aalborg Kommune (Ungdommens Uddannelsesvejledning, UU-Aalborg), boligforeningerne i Aalborg Øst, Aalborg Universitet samt BRFkredit.

Borgermødet havde fokus på, hvordan der kan skabes trivsel i området, og "Erhvervsadoption" er ét af de initiativer, der skal hjælpe til at give området et samlet løft.

Tilbuddet om Erhvervsadoption bliver en realitet på de tre skoler i Aalborg Øst: Tornhøj Skole, Mellervang Skole og Herningvejens Skole.

Forsiden lige nu