LIGE NU:

Nyt boligområde skal have trylle-asfalt

Det første spadestik til byggemodningen Idunsvej i Farsø er taget. I området skal der lægges trylleasfalt, der lader regnvand sive gennem, så det kan gavne området.

Efter påske kunne anlægsarbejdet på byggemodningen Idunsvej i Farsø igangsættes. De næste tre måneder kommer området til at være præget af anlægsmaskiner i gang med at omdanne markerne til et nyt boligområde.

Den nye udstykning bliver etableret som et såkaldt LAR-område, hvor regnvand hånderes lokalt.

- Det er et utroligt spændende boligområde, der er ved at tage form. Det at håndtere regnvandet lokalt er det helt rigtige at gøre i forhold til naturen og ressourceforbruget. Derudover ligger udstykningen rigtig flot i naturen, samtidig med man er tæt på byen, siger Udvalgsformand for Teknik og Miljø Niels Krebs Hansen.

I lokalområdet skal der udlægges en ny type asfalt - såkaldt "trylleasfalt" som er permeabel og lader regnvand sive gennem belægningen og derefter nedsive på området. Idunsvej er et af de første steder i Jylland denne type belægning anvendes.

I alt bliver der 33 byggegrunde fordelt på tre områder.