Foto: TV2/NORD (Arkiv)

Nyt børnehus til børn, der skal beskyttes

Social- og integrationsminister Karen Hækkerup har sammen med satspuljepartierne udbudt 13,6 miollioner kroner til etablering af regionale børnehuse til børn, der har været udsat for overgreb.

På landsplan etableres der fem børnehuse - et i hver region. Børnehusene skal være klar til drift den 1. oktober 2013.

Aalborg Kommune er af KKR i Nordjylland blevet udpeget til at drive Børnehus Nord i samarbejde med de øvrige nordjyske kommuner, Region Nordjylland og Nordjyllands Politi. Børnehus Nord etableres på Gemmavej i Aalborg SV.

Huset forventes at få mellem 100-150 sager årligt med børn og unge under 18 år, der har været udsat for overgreb.

Børnehuse er blandt andet kendt fra de øvrige skandinaviske lande og dækker over en model, hvor de sociale myndigheder, politi og sundhedsvæsen fysisk samles, så alle indsatser koordineres.

Rådmand Mai-Britt Iversen ser frem til at tage hul på opgaven.

 

- Jeg er meget tilfreds med, at vi i Aalborg er blevet udvalgt af de nordjyske kommuner til at drive Børne-hus Nord. Vi arbejder altid for, at børn, der har været udsat for overgreb, hurtigst muligt kan få hjælp af alle relevante fagfolk. Nu bliver denne hjælp samlet ét sted, og jeg er overbevist om, at vi kan tilbyde langt bedre professionel hjælp til de børn, der på tragisk vis har været udsat for overgreb, når de ikke længere skal sendes rundt til flere forskellige steder, siger hun.

Børnehus Nord skal være bemandet med fast personale, der er særligt kvalificerede til at håndtere sager om overgreb. I børnehuset kan den kommunale myndighedssagsbehandler fra barnets eller den unges handlekommune få rådgivning, vejledning og bistand til løsningen af den konkrete sag.