Vendelboerne får et nyt el-selskab.

Nyt elselskab i Vendsyssel

90.000 vendelboer får næste år elektricitet fra Nord Energi i stedet for ENV og ESV.

De to elforsyningsselskaber vedtog på repræsentantskabsmøder i aftes at stile mod en fusion, der skal vedtages endeligt i foråret med
tilbagevirkende kraft fra nytår.

Nord Energi bliver det største elforsyningsselskab i Nordjylland, og målet er at samle hele elforsyningen i Nordjylland i ét selskab. ENV og ESV har tilsammen 140 medarbejdere.

Fusionen betyder, at et antal arbejdspladser bliver sparet væk. Det forventes, at det hovedsageligt vil finde sted ved naturlig afgang.