Foto: TV2/NORD (Arkiv)

Nyt partnerskab skal hjælpe svineproduktionen

Nyt partnerskab skal øge produktionen af slagtesvin i Frederikshavn Kommune.

Under overskriften "Flere svin, øget beskæftigelse og mere energi" har Frederikshavn Kommune, Fødevareforbundet NNF Nordjylland, Landbo Nord og Danish Crown netop indgået en partnerskabsaftale, der skal sikre og øge produktionen af slagtesvin i kommunen.

Danish Crowns slagteri i Sæby er Frederikshavn Kommunes største arbejdsplads med 1.000 ansatte og en afledt beskæftigelse på 300 arbejdspladser.

Med aftalen ønsker de samarbejdene parter at arbejde for at demonstrere lønsom og bæredygtig svineproduktion, som skaber arbejdspladser i Frederikshavn Kommune.

Produktionen af slagtesvin i Danmark er udfordret. Mens antallet af slagtninger falder i Danmark, stiger antallet af smågrise, der eksporteres til primært Tyskland. Det er en udfordring, der vil få store konsekvenser for den danske svineproduktion.

- Vi kan ikke sidde stiltiende og se hundredvis af arbejdspladser forsvinde samtidig med, at 10 millioner levende svin årligt køres ud af landet. Vi vil kæmpe for at fastholde arbejdspladser i Nordjylland. Men hvis vi skal vende udviklingen og sikre slagteriindustrien, bliver vi nødt til at finde nye måder at producere svin på, så produktionen ikke generer omgivelserne, og svinene ikke køres til Tyskland for at blive slagtet. Det er det vi prøver nu, siger John Christiansen, formand for NNF Nordjylland.

Interesseorganisationen Landbrug & Fødevarers direktør ser store perspektiver i partnerskabet i Frederikshavn Kommune, som kan vise vejen for resten af Danmark.

- De fortjener al mulig ros i Frederikshavn Kommune for at samarbejde så målrettet om at styrke det lokale erhvervsliv. Hvis vi vil bevare og udvikle de mange arbejdspladser, vi i Danmark har i svineslagterisektoren, er det bydende nødvendigt, at vi gør det attraktivt for de danske landmænd at producere nogle flere slagtesvin, siger Flemming Nør-Pedersen, direktør i Landbrug & Fødevarer.

Også hos svineproducenterne møder samarbejdet stor ros.

- Vi har brug for hinanden heroppe i Danmarks nordligste kommuner i en tid, hvor mange arbejdspladser forsvinder. Hvis vi hjælpes ad - landmænd, kommune, slagteri og slagteriarbejdere, så kan vi sikre og udbygge det her erhverv, som giver brød på bordet for så mange mennesker i Udkantsdanmark. Den her aftale sender et signal til de lokale svineproducenter om, at samfundet heroppe støtter op om dem, siger svineproducent Palle Joest Andersen, der også er medlem af bestyrelsen i Danish Crown.