LIGE NU:

Nyt produkt sikrer Aalborg Engineering ordre på 200 millioner

Aalborg-firma forvandler spildprodukt til el der årligt kan forsyne 160.000 husstande.

På nuværende tidspunkt går røggassen fra produktionsprocessen hos den norske virksomhed Finnfjord i Troms til spilde. Den ledes ganske enkelt ud til fuglene. Når Aalborg Engineering om to år er færdig med at installere to dampproducerende varmegenvindingskedler, omdannes røggassen i stedet  til 224 GWh, der svarer til elforbruget i 160.000 danske husstande, og en besparelse på 250.000 tons CO2 i forhold til, hvis elproduktionen kom fra kulfyring.

- Det er utrolig glædeligt, vi har fået denne rekordordre på 200 mio kr. i hus. I særdeleshed fordi SteamGen 10 er et nyt kedelprodukt, som vi ikke har referencer på. Ordren, der er den største i virksomhedens 10-årige levetid, vil medvirke til at skabe endnu større vækst. Vi har for nærværende en ordrebeholdning på en halv mia kr, siger adm. direktør Peter Overgaard, Aalborg Engineering.
 

Leverancen indgår i et større projekt for energieffektivisering på i alt 512 millioner norske kroner. Det er bl.a. støttet med 175 mio fra den norske stat med henblik på omlægning til grøn energi og opnåelse af energibesparelser. Anlægget skal foruden kraftproduktionen også levere 125 GWh procesvarme til en nærliggende virksomhed der per i dag er planlagt til at være biopille-produktion.
 

- Vi forventer os meget af vores nye produkt, fordi mange internationale virksomheder har store energiforbrugende produktionsprocesser, hvor der udvikles varme røggasser, der går til spilde. Det er ikke hensigtsmæssigt for dem hverken økonomisk eller set ud fra miljøhensyn, som vi også er meget opmærksomme på betydningen af. Derfor satser vi vedvarende på at udvikle højeffektive kedelanlæg, fortsætter Peter Overgaard.
 

- Vi har gennem flere år udviklet på SteamGen 10, der er en videreudvikling af husets teknologi. Vi har tidligere været i dialog med med en anden, stor norsk virksomhed om et anlæg med nogenlunde tilsvarende specifikationer. Derfor havde vi en god fornemmelse af, at vi var konkurrencedygtig.
 

Finnfjord er en af Europas førende producenter af ferrosilicium, der er forudsætningen for produktion af forskellige typer stål.

150620 Administrerende direktør Lars Erik Jønsson fra Erhvervshus Nordjylland.

Over 100 millioner kroner til omstilling og innovation i coronaramte virksomheder

Mink

play Aftale er landet: Minkerhvervet får milliarder i kompensation

coronadagbog teaser

Vært i 'kælder-karantæne': - Det giver anledning til eftertanke

glatte veje

Risiko for glatte veje tirsdag morgen

150620 Administrerende direktør Lars Erik Jønsson fra Erhvervshus Nordjylland.

Over 100 millioner kroner til omstilling og innovation i coronaramte virksomheder

Mink

play Aftale er landet: Minkerhvervet får milliarder i kompensation

coronadagbog teaser

Vært i 'kælder-karantæne': - Det giver anledning til eftertanke

Til forsiden

Til forsiden