Foto: TV2/Nord

Nyt støttecenter for børn på vej

Blå Kors åbner børnestøttecenter i Aalborg Blå Kors Danmark åbner i maj måned et støttecenter i en villa på Sønderbro 2 i Aalborg for børn i familier med alkoholproblemer.

I de senere år er det blevet klart, at det er utrolig belastende for børn at vokse op med forældre, som drikker. Imidlertid er det, hvad 122.000 børn på landsplan i øje-blikket oplever.

Derfor har Blå Kors Danmark valgt at etablere et støttecenter for børn i familier med alkoholproblemer - "Barnets Blå Hus". Målet er at skabe et center med hjemlige for-hold, hvor børn og deres familier kan få hjælp. Børn skal også kunne møde op i støt-tecentret uden deres forældre og uden en henvisning fra kommunen.

- Udover at hjælpe børnene nu og her, kan vi forebygge, at de senere får problemer med for eksempel selvværd, depression, misbrug og at gennemføre en uddannelse. Vi ved, at uden behandling udvikler 1/3 af børn i alkoholfamilier selv misbrugspro-blemer, siger generalsekretær for Blå Kors Danmark Christian Bjerre.

Blå Kors' børnestøttecenter skal samarbejde med børne- og ungeområdet i Aalborg Kommune.

Børnecentret er et treårigt udviklingsprojekt, som primært er finansieret via satspul-jemidler.