Foto: TV2/NORD (Arkiv)

Obel skænker over fire millioner kroner til Aalborg Universitet

Den Obelske Familiefond giver 4.478.66 kroner til et nyt forskningscenter på Aalborg Universitet. Centeret skal udføre forskning i socialt arbejde med udsatte børn og unge.

Ikke mindre end 4.478.666 kroner har Det Obelske Familiefonds bestyrelse valgt at donere til Aalborg Universitet. Pengene er øremærket til at opbygge et nyt center for forskning i socialt arbejde med udsatte børn og unge (CISU).

Centret skal danne ramme om projekter, der kan tilvejebringe mere og bedre viden om det kommunale forebyggende arbejde med udsatte børn og unge. Bevillingen indebærer samtidig, at centrets første projekt i samarbejde med Aalborg Kommune kan realiseres.

Forskningen viser, at velfærdsstaten i Danmark og i de øvrige nordiske lande ikke har formået at fjerne sammenhængen mellem vanskelige opvækstvilkår og belastede livschancer. I Danmark lægges der i voksende omfang vægt på, at kommunerne bør gennemføre en mere forebyggende og helhedsorienteret indsats for at opnå bedre resultater.

Centrets overordnede vision med dets aktiviteter er at bidrage til at forbedre vilkår, livskvalitet og livschancer for udsatte børn og unge:

- Vi søger at nå dette mål gennem forskning, der tager sigte på at belyse og dermed støtte kapacitetsopbygning af relevant viden og kompetencer i organisationer, der danner ramme om den fagprofessionelle indsats på området, siger lektor Karin Kildedal fra Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, der sammen med Professor Erik Laursen fra Institut for Læring og Filosofi skal stå i spidsen for centret.

- Vi er overbeviste om, at udviklingen af viden, der baserer sig på forskning og på samme tid inddrager de vigtige erfaringer, der kan afledes af praksis udgør en nødvendig forudsætning for at udvikle kvaliteten af netop det arbejde, der udføres på området, siger Erik Laursen.

Begge forskere mener, at bevillingen fra Det Obelske Familiefond ikke blot gør det muligt at udvikle ny viden, men samtidig vil vise sig at være en god investering i samfundet, der også i økonomiske termer kan betale sig, da øget kvalitet i kommunernes arbejde med udsatte børn og unge kan være med til at styrke de udsatte børn og unges muligheder for at udvikle deres potentialer og opnå et godt liv.

Centret etableres i begyndelsen af 2016 som et samarbejde mellem Institut for Sociologi og Socialt arbejde og Institut for Læring og Filosofi ved Aalborg Universitet. Herudover inddrages på sigt en række samarbejdspartnere fra både forskningsverdenen og praksisfeltet.

Det Obelske Familiefond uddeler årligt 150-200 mio. kr. til formål inden for kunst og kultur, det sociale område samt forskning. Fondet har endvidere et særligt fokus på at bidrage til den fortsatte udvikling af erhvervslivet i Nordjylland samt på at tiltrække og fastholde arbejdskraft i regionen.