Foto: Per Frank Paulsen

Øboere vil sejle gratis

En delegation fra Læsø er tirsdag på Christiansborg for at fremlægge øboernes ønske om at kunne sejle til og fra øen.

Det er Folketingets Landdistriktudvalg, der tager imod delegationen, som ud over repræsentanter fra Læsø også består af borgere fra Samsø og Ærø.

Alle tre øer er kraftigt udfordret som bosætningsområder, og borgerne føler sig udsat for en urimelig "betalingsring" i kraft af, at det koster at komme til og fra fastlandet til øerne.

Særligt er det gået hårdt ud over Læsø, der de seneste seks år har haft en nedgang i befolkningstallet på hele 10.6 procent. Til sammenligning har Samsø mistet 8,1 procent af borgerne, mens Ærøs nedgang ligger på 3.9 procent.

Delegationen fra Kattegatøen vil forsøge at overbevise Christiansborg-politikerne om, at det bør være gratis at sejle til og fra Læsø, ihvertfald for læsøboerne.

Selv om Læsø Færgeselskab de seneste år har forsøgt med prisnedsættelser på billetterne, så viser udviklingen, at der fra 2011 og frem til idag har været væsentlige stigninger primært som følge af øgede omkostninger til færgedriften.

Stigningen har ifølge øboerne været nødvendige, idet omkostningerne er steget mere end det statstilskud, øen får.