02:18

Foto: Tv2nord.dk

1 af 2

Øget fokus på udsatte børn

De seneste års dækning af sager som Serritslevsagen og Rebildsagen har gjort borgerne mere opmærksomme på børn, der mistrives.

En undersøgelse som TV2/Nord har fået lavet i samarbejde med DR og Trygfonden viser, at hver anden person mener, at de seneste års mediedækning af sager som Rebildsagen og Serritslevsagen har gjort dem mere opmærksomme på, om der er børn, som mistrives i deres lokalområde.

Den tendens kan man nikke genkendende til i Brønderslev Kommune, hvor man siden Serritslevsagen har mærket, at der er en stigning i antallet af underretninger til kommunen. Det sker både fra borgere og fra kommunens egne ansatte.

- Det er dels borgerne generelt, fordi der har været så meget omtale af de her sager, og hvor vigtigt det er, at de går til kommunen, hvis de har mistanke om noget. Men det er også internt i den kommunale organisation. Her har vi støttet meget op om, at den enkelte skolelærer og pædagog har en forpligtigelse til at komme med en underretning, hvis de synes, der foregår noget, der skal holdes øje med, siger kommunaldirektør i Brønderslev Kommune, Søren Steensen.

Det samme gør sig gældende ved Nordjyllands Politi. Her er det blandt andet politikommissær Lars Nørskov, der sidder med de sager, hvor børn er blevet krænket. Han har bemærket, at der er sket en stigning i antallet af anmeldelser.

- Det fokus, der har været på det her område - især i Nordjylland, hvor vi desværre har haft nogle kedelige sager - det har jo selvfølgelig øget antallet af anmeldelser, siger Lars Nørskov.

Selvom der i Brønderslev sker flere underretninger i sager, hvor børn ikke trives, så ser kommunaldirektøren alligevel et lyspunkt.

- Hvis man kan se noget positivt i det her overhovedet, så er det at opmærksomheden på sagerne er blevet større, og dem, der gør børnene ond, kan ikke gå og skjule sig så meget, som de gjorde engang, siger Søren Steensen.