Foto: TV2/Nord

To øko-landmænd bryder regler

Seks jyder øko-landmænd overtræder regler om dyrevelfærd. To af dem i Nordjylland, viser kontrol fra Fødevarestyrelsens Veterinærrejsehold.

Fødevarestyrelsen og Plantedirektoratet fandt eksempler på både ulovlig opbevaring af lægemidler og brud på dyreværnsreglerne under en målrettet kontrol hos otte øko-landmænd.

Fødevarestyrelsens Veterinærrejsehold og Plantedirektoratet har gennemført en fælles økologikampagne med stikprøvekontrol hos otte særligt udpegede jyske, økologiske besætninger med malkekvæg og svin.  

Myndighederne fandt eksempler på både ulovlig opbevaring af lægemidler og manglende optegnelser af, hvordan medicinen var brugt. Derudover afslørede kontrollen flere besætninger med brud på dyreværnsreglerne.  

I en besætning blev der således konstateret grov og uforsvarlig behandling af dyr, ligesom der blev fundet manglende eller utilstrækkelig behandling af syge dyr hos flere landmænd.

Myndighederne fandt også dyr, der ikke havde adgang til vand, dyr, der ikke havde adgang til et tørt leje, kalve, der ikke kunne se og røre hinanden, og overtrædelser af økologireglerne om fodring. 

Seks af de otte besætningsejere er eller vil blive politianmeldt eller modtage administrative bødeforlæg. Derudover har seks besætningsejere fået påbud om at rette op på forhold vedrørende dyrevelfærd.

Besætningsejerne risikerer yderligere at blive trukket i deres EU-støtte som følge af overtrædelserne.