LIGE NU:

Oldtidens minder forsvinder

Mange af dem har overlevet i 5000 år, men nu er de forsvundet.

Inden for de seneste 50 år er næsten 100 nordjyske fortidsminder blevet jævnet med jorden eller på anden vis ødelagt. Det skriver NORDJYSKE Stiftstidende mandag.

Typisk drejer det sig om gravhøje. Selv om ødelæggelserne kun udgør to procent af de
fredede fortidsminder i Nordjylland, er der tale om et
arkæologisk smerteligt tab, siger museumsinspektør Niels Haue, Nordjyllands Historiske Museum.

- For arkæologien og kulturlandskabet er det et uopretteligt tab. Vi har for altid mistet en vidensbank med oplysninger om vore forfædre, siger Niels Haue.

Han har de seneste tre år haft ansvaret for en total
inspektion af Nordjyllands fredede fortidsminder. Et sådan omhyggeligt tilsyn blev senest gjort af Nationalmuseet for over 50 år siden.

Nu er det nordjyske arbejde slut, og facit er ikke just opmuntrende. 4661 oldtidsminder er blevet undersøgt. I
hvert femte tilfælde er der registreret lovovertrædelser.

Værst er det med de 95 fortidsminder, som Nationalmuseet registrerede for et halvt hundrede år siden, men som ikke længere kan lokaliseres.

Knap 500 gravhøje er truet, fordi lodsejeren pløjer
eller dyrker for tæt på højen. Og flere end 500 minder er blevet beskadiget af andre ulovlige indgreb.

- Vi oplevede tilfælde, hvor lodsejere havde planeret toppen af en gravhøj og anlagt terrasse dér, fortæller arkæolog Niels Haue.