Olie spildt i rundkørsel ved McDonald's

En bil eller lastbil har spildt dieselolie i rundkørslen ved McDonald's i Haverslev, og det har gjort vejen glat.

Anmeldelsen om oliespildet kom kl. 10.13 og beredskabet tog ud for at strø sand, så vejen blev mere sikker for bilisterne.

Oprydningen efter oliespildet forventes færdig i løbet af formiddagen.