LIGE NU:

Omstridt godsejer skal betale 600.000 kroner

Den omstridte godsejer Arne Thomsen fra Kongerslev tabte onsdag en sag, som han havde anlagt imod Aalborg Kommune og Natur- og Miljøklagenævnet.

Sagen er en udløber af en langstrakt sag tilbage fra juni 2008 hvor Arne Thomsen opdyrkede et areal, som støder op til Lille Vildmose, selv om han havde fået udbetalt erstatning for fredning af jorden. I den forbindelse fik han en bøde på 8.000 kroner.

Aalborg Kommune besluttede undervejs, at Arne Thomsen havde sået og gødet arealerne og iværksatte derfor en såkaldt selvhjælpshandling, som skulle sikre naturværdierne.

Betalingen for den selvhjælpshandling, som bestod i at fjerne store mængder jord, har Aalborg Kommune bedt Arne Thomsen, der ejer Kongstedlund Gods, om at betale. Det har Arne Thomsen og hans advokat Klaus Iversen nægtet.

- Der er ikke gødet på arealerne og kommunens selvhjælpshandling har haft langt større konsekvener for naturen, end den tilsåning, som Arne Thomsen har erkendt, siger Klaus Iversen, Advokat for Kongstedlund Gods ApS
 
Derfor lagde godsejeren sag an mod Aalborg Kommune og Natur- og Miljøklagenævnet, da han mente at beslutning om at iværksatte selvhjælpshandlingen var forkert, men det gav Aalborg Byret ham altså ikke medhold i. 
 
Retten har derfor stadfæstet, at Godsejer Arne Thomsen skal betale 435.806 kroner til Aalborg Kommune for at få fjernet jorden. Derudover skal han betale sagsomkostningerne på i alt 160.700 kroner. Men det er Arne Thomsen ikke til sinds.

- Vi anker sagen til Landsretten, fordi der er flere præmisser, som dommeren slet ikke har lagt til grund for dommen, siger Klaus Iversen i telefonen, mens han skriver anken.