LIGE NU:

Opråb til ministeren - Mere hjælp til demente på plejehjem

To nordjyske folketingspolitikere vil nu tage fat i sundhedsministeren. De vil have sat fokus på lovgivningen i forhold til demente plejehjemsbeboere.

I torsdags blev Carsten Thomsen bisat, efter han i syv uger havde været forsvundet fra et plejehjem i Mou. En forfærdelig oplevelse for hans nærmeste.

- Min far han blev ikke fundet, før det var for sent. Så der skal gøres noget, der er ikke nogen, der skal stå i den situation. Der er ikke nogen, der skal opleve det, vi gjorde, det var syv lange uger, siger Janni Tvorup Kristensen, der er datter til Carsten Thomsen.

Danske plejehjem er i dag underlagt en restriktiv lovgivning. Plejehjemmene har meget begrænsede beføjelser i forhold til de demente beboere, når det gælder overvågning og frihedsberøvelse. Det skal de laves om på, mener Janni Tvorup Kristensen.

- I min fars situation, der havde han ikke selv mulighed for at tage vare på sig, og der var det vigtigt, at der var andre, der kunne, og det kunne vi ikke 100 procent, fordi lovgivningen er, som den er.

I dag er omkring 90.000 demente i Danmark. Et tal der i de kommende år vil stige. Hos Ældre Sagen vil man derfor have indført krav om, at alle danske plejehjem bliver demenssikret.

Demenssikring er et system, der giver medarbejderne på plejehjemmene besked, når demente beboere forlader plejehjemmets areal.

Hos to nordjyske folketingspolitikere er der stor lydighed over for, at der nu skal kigges på lovgivningen, så vi i fremtiden kan undgå efterlysninger af demente.

- Der må ikke være hindringer i lovgivningen for at de demente borgere, deres pårørende og personalet kan have den bedst mulige hverdag med tryghed og værdihed, siger Flemming Møller Mortensen, der er folketingsmedlem for Socialdemokratiet.

- Jeg vil tage en snak med ministeren om det, for det er helt klart, at der er nogle regler, der skal præciseres, og det skal gøres klart for alle involverede, i hvilke situationer at der kan bruges den her form for overvågning, siger Preben Bang Henriksen, der er folketingsmedlem for Venstre.