Orkidéer i Nørlevkæret skal fredes

Danmarks Naturfredningsforening vil have fredet et område i Hjørring Kommune med 8 forskellige orkidéarter.

Det er i Nørlevkæret de otte forskellige vildtvoksende orkidéarter og flere andre sjældne plantearter lever.

Danmarks Naturfredningsforening rejser derfor nu en fredningssag sammen med Hjørring Kommune og Naturstyrelsen for det 21 hektar store kystnære naturområde.

- med sine 220 plantearter er der næppe nogen tilsvarende botanisk lokalitet i Danmark med større botanisk-naturvidenskabelige interesser, fortæller Jørgen Jørgensen, formand for Danmarks Naturfredningsforening i Hjørring.

Med fredningen vil Danmarks Naturfredningsforening sikre sig de bedste vækstbetingelser for den unikke flora i området.

Forsiden lige nu