LIGE NU:

Overraskelse i nordjysk præstesag

Vilsted-præsten fik ikke den behandling han havde krav på

Ombudsmanden har givet både biskop Karsten Nissen og Kirkeministeriet en næse for håndteringen af sagen mod en sognepræst, der arvede penge fra et sognebarn.

Biskoppen i Viborg, Karsten Nissen, handlede ikke efter reglerne, da han for snart et år siden valgte at fritage sognepræst Hans Villy Jørgensen for tjeneste kort før, at han skulle pensioneres.

I en redegørelse om sagen konkluderer ombudsmanden, at Hans Villy Jørgensen ikke fik den behandling, som loven kræver. Ifølge Ombudsmanden var det derfor heller ikke i orden, at Kirkeministeriet blåstemplede biskoppens beslutning.

Ombudsmanden kalder både biskoppens og Kirkeministeriets håndtering af præstesagen fra Vesthimmerland for "beklagelig".

Det kan en biskop ikke

Sagen handler om, at Hans Villy Jørgensen arvede penge efter en enke i sognet, og at han modtog et større pengebeløb fra et andet sognebarn. I pressens omtale af sagen blev der sat spørgsmålstegn ved, om Hans Villy Jørgensen havde snydt sognebarnets børn for tvangsarv.

Efter to møder med præsten valgte biskoppen at fritage sognepræsten fra sit arbejde, fordi biskoppen vurderede, at han ikke længere nød den nødvendige "tillid og agtelse". Samtidig udtalte Karsten Nissen, at præsten efter biskoppens opfattelse "ikke har handlet for personlig vindings skyld".

Men biskoppen kan ikke fritage en præst for tjeneste, hvis biskoppen ikke vil rejse en tjenestemandssag, slår ombudsmanden fast.

- Fritagelsen fik karakter af en sanktion, som blev iværksat uden hensyn til reglerne, siger ombudsmanden.

Over for ombudsmanden har Hans Villy Jørgensen givet udtryk for, at tjenestefritagelsen medførte, at han blev mistænkeliggjort over for menigheden og offentligheden uden mulighed for at få sagen afprøvet i tjenestemandssag med en dommer som formand.

I februar konkluderede en politiundersøgelse, at Hans Villy Jørgensen ikke havde gjort sig skyldig i bedrageri.
/ritzau/