LIGE NU:

Pænt Spar Nord-regnskab i udfordrende tider

Spar Nord kom ud af første halvår 2008 med et tilfredsstillende resultat på 340 mio. kr. før skat. Trods svagere konjunkturer og turbulens på de finansielle markeder udvikler bankens basisforretning sig fortsat positivt.

Selv om resultatet på 340 mio. kr. er 27 % lavere end i samme periode sidste år, betegnes det af adm. direktør Lasse Nyby som tilfredsstillende. For året som helhed forventer Spar Nord fortsat en basisindtjening før nedskrivninger i niveauet 675-775 mio. kr.

- Set i lyset af de svagere konjunkturer og turbulensen på værdipapirmarkedet, har vi bestemt grund til at være tilfredse. Vores kerneforretning udvikler sig meget fornuftigt, ikke mindst fordi vi fortsat oplever pæn kundetilgang i vores lokale banker og stor vækst i vores leasingselskab Finans Nord. En udvikling som især slår igennem i form af vækst i nettorenteindtægterne, fortæller Lasse Nyby.

- Lige som de fleste andre er vi i 1. halvår blevet ramt af den negative udvikling på værdipapirmarkederne med faldende aktiekurser og stigende renter. Det har betydet lavere kursreguleringer, tab på egenbeholdningen af værdipapirer og faldende gebyrindtægter, fordi aktiviteten har været lavere, fortsætter Lasse Nyby.

- Det er meget glædeligt, at vi på trods af konjunkturafmatningen og den megen krisesnak kan holde et nul for halvåret på nedskrivningskontoen. Det skyldes, at vores kunders økonomi fortsat er sund, og det er jo en væsentlig forudsætning for at drive en god bank, siger Lasse Nyby.