Pakkesorteringen væk fra Aalborg

Post Danmark har besluttet at flytte hovedparten af opgaverne fra den særlige pakkesortering i Aalborg til Taulov Pakkecenter med udgangen af marts næste år. Årsagen er, at der er blevet færre pakker, som har brug for en særlig manuel håndtering.

I de senere år har Post Danmark optimeret den automatiske pakkesortering, så mange flere forskellige typer af pakker kan komme med - også dem der ikke har standardmål. Sammen med et fald i brev- og pakkemængder de seneste år betyder det, at der er færre opgaver at løse for pakkesorteringen i Aalborg.

Pakkeomdelingen i Aalborg vil ikke blive påvirket af flytningen til Taulov Pakkecenter.

- I Aalborg har man bl.a. taget sig af de pakker, der har krævet en særlig håndtering, og den type forsendelser er de seneste år reduceret fra at udgøre ca. 12 % af den samlede pakkemængde til i dag at udgøre under fire %. Det har givet markant færre opgaver i pakkesorteringen i Aalborg, og for at effektivisere har vi valgt at samle den særlige håndtering af pakker et sted, siger Jakob Manori, chef for Post Danmarks pakkeproduktion.

Flytningen berører 20 medarbejdere i Aalborg. Heraf vil fem medarbejdere fortsat blive tilbudt job i Aalborg, mens de øvrige medarbejdere vil blive tilbudt ansættelse i Taulov Pakkecenter ved Fredericia, skriver Post Danmark i en pressemeddelelse.