LIGE NU:

Patienter må vente på akut kræftbehandling

Selvom regionerne er kommet langt med at indføre pakkeforløb, så kan man ikke fuldt ud tilbyde akut kræftbehandling fra 1. april som lovet.

Trods løfter fra regeringen og regionerne kan patienterne ikke i alle tilfælde regne med akut udredning og behandling for kræft
fra 1. april.

Det var ellers målsætningen for patienter med hoved-hals-kræft, lunge- bryst og tarmkræft, da parterne i
efteråret indgik en aftale om at forbedre den udskældte
kræftbehandling.

Men mangel på skannere og uddannet personale betyder, at der i alle regioner er problemer med fuldt ud at gennemføre de pakkeforløb, som skal strømline patienternes tur gennem sundhedsvæsnet.

Det viser et rundspørge til de fem regioner, som Danske Regioner har lavet.

Et af målene er, at patienterne skal undersøges på hospitalet inden for 48 timer efter, at mistanken om kræft er konstateret.

Det mål kan sygehusene snart opfylde, siger Cai Grau, formand for de danske kræftlæger.

Til gengæld har nogle sygehuse svært ved at leve op til resten af tidskravene i pakkeforløbene.

I Region Nordjylland og i Region Hovedstaden har man
eksempelvis svært ved at sende patienterne hurtigt videre til strålebehandling og kemoterapi, mens Region Sjælland forventer at sende nogle patienter til udlandet, fordi enkelte afdelinger ikke har apparatur og personale nok.