Den nye planlov åbner for udvikling af strand- og havneområder, og bureaukratiske regler fjernes.

Den nye planlov åbner for udvikling af strand- og havneområder, og bureaukratiske regler fjernes. Foto: Lone Vad Dam

Den nye planlov åbner for udvikling af strand- og havneområder, og bureaukratiske regler fjernes.

1 af 3

Planlov på plads: Det betyder den

Regeringen har lavet et bredt forlig om opdatering af planloven. Se her, hvad den kommer til at betyde i praksis.

Danmarks smukke strande er et særkende. Derfor har strandene gennem generationer nydt en særlig beskyttelse. Den frie og lige adgang til vores strande skal bevares, så de vedbliver at være en unik naturoplevelse, som alle kan få gavn af. Sådan skriver miljøminister Esben Lunde Larsen om den nye planlov i en pressemeddelelse. 

Nedenfor kan du læse, hvad de nye regler kommer til at betyde for de nordjyske strand- og kystområder. 

Strandbeskyttelseslinjen går fra kysten og 300 meter ind i landet (i sommerhusområder dog kun 100 meter). Inden for strandbeskyttelseslinjen er der forbud mod tilstandsændringer.

Strandbeskyttelsen kan justeres for at give mere rum til især friluftsliv og turisme. Derfor gennemføres følgende ændringer i naturbeskyttelsesloven:

1. Kravet om dispensation ophæves:

 • I private haver skal der ikke længere søges om dispensation til bygninger m.v., som man i dag får dispensation til, fx en terrasse op til huset eller højbede, et gyngestativ eller et drivhus eller skur på op til 10 m2.
 • Man kan uden dispensation genopføre et hus på samme sokkel og med samme dimensioner som det hidtidige hus.
 • På havne kan klubber, foreninger og institutioner uden dispensation bygge fx et skur til deres udstyr eller til omklædning eller opføre en bålhytte, et shelter m.v.
 • På havne kan tomme bygninger uden dispensation indrettes til nye formål– f.eks. kiosker, souvenirbutik, café eller overnatning for at fremme turismen.

2. Det bliver lettere end i dag at få dispensation til visse aktiviteter:

 • I private haver bliver der mulighed for at få dispensation til mindre bygninger og anlæg, der ikke ligger op til beboelsen, og som ikke er tilladt i dag, fx hævede eller fritliggende terrasser, udhuse og drivhuse på op til 10 m2 samt gyngestativer og sandkasser.
 • Der bliver mulighed for at opstille mindre bænke også uden for private haver.
 • Sommerhusejerne får bedre muligheder for at udvide og modernisere toilet- og baderum uanset sommerhusets størrelse.
 • Større arealer, hvor der ligger sommerhuse på lejede grunde, får bedre muligheder for at blive udstykket, så sommerhusejerne kan købe den grund, deres sommerhus ligger på.
 • Eksisterende turismevirksomheder får bedre muligheder for at for at opføre mindre anlæg på deres ejendom i tilknytning til den eksisterende bebyggelse, f.eks. en pavillon, en tennisbane, en swimmingpool eller en petanquebane.
 • Ved strandene får klubber, foreninger og institutioner bedre muligheder for at etablere omklædningsfaciliteter, skure til opbevaring af f.eks. kajakker eller fiskeudstyr, bålhytter, madpakkehytter, shelters m.v., hvis de opføres i tilknytning til eksisterende anlæg, f.eks. ved en parkeringsplads, vejnedkørsel m.v., og hvis kommunen har lavet en lokalplan for området.
 • Eksisterende turismevirksomheder få mulighed for at opstille mindre faciliteter til brug for frilufts-og ferieaktiviteter, som opføres uden tilknytning til eksisterende bebyggelse.
 • Kommunerne får bedre muligheder for at etablere boardwalks og ligned for at skabe øget tilgængelighed til stranden for fx kørestole og barnevogne.

3. Strandbeskyttelseslinjen kan ophæves:

 • Kommuner, der har havne omfattet af strandbeskyttelse, får mulighed for at søge om at få strandbeskyttelseslinjen ophævet på havnen og på arealer mellem byen og havnen for at kunne planlægge for nye aktiviteter, f.eks. faciliteter til overnatning, butiksliv og turismeformål.

Faktaboks

 • Inden for strandbeskyttelseslinjen gælder et forbud mod tilstandsændringer.
 • Derfor må der ikke opføres bebyggelse, opstilles campingvogne, etableres hegn eller beplantning, eller foretages terrænændringer og udstykning m.v.
 • Kun i særlige tilfælde kan der i dag opføres bygninger og andre anlæg og kun, hvis staten har givet en dispensation til det.