LIGE NU:

Politiassistent fra Aalborg dømt for misbrug af register

En 39-årig politiassistent fra Aalborg er i Retten i Aalborg dømt for at have misbrugt politiets kriminalregister og cpr-registret til privat brug. Det oplyser NORDJYSKE Medier.

Dommen kom til at lyde på 10 dagbøder af 500 kroner. Formålet med den ulovlige indtrængen i registrene var, at han ville gøre en bekendt en vennetjeneste.

Vennen var således i gang med at inddrive en gæld på flere tusinde kroner hos en skyldner og havde derfor brug for nogle meget personlige oplysninger om
skyldneren.

Den mandlige betjent, der gør tjeneste hos beredskabet hos Nordjyllands Politi i Aalborg, nægter at have
misbrugt edb-registrene i forbindelse med et privat gøremål.

Hans forklaring er, at han af tjenstlige grunde søgte de personlige oplysninger om skyldneren med henblik på en eventuel anmeldelse af vedkommende for bedrageri.

Den forklaring troede Retten i Aalborg dog ikke på, og politiassistenten blev dømt efter anklageskriftet. Som udgangspunkt kan dommen ikke ankes, da der er tale om en dom på mindre end 20 dagbøder.

Politibetjenten skal i givet fald søge Procesbevillingsnævnet om tilladelse til at anke dommen. Det er nu op til Rigspolitichefen at afgøre, om dommen skal have jobmæssige konsekvenser for politimanden.