(Arkiv)

Politiet vil stoppe uopmærksomme trafikanter

Politiet sætter i uge 38 ind med kontrol af uopmærksomme trafikanter på vejene

Uopmærksomhed er en af de største årsager til dødsulykker i trafikken.

Ifølge vejdirektoratet er der uopmærksomhed involveret i hver tredje dødsulykke i trafikken. Derfor sætter politiet i uge 38 fokus på uopmærksomhed i trafikken.

For at få flere til at holde fokus på trafikken, sætter landets 12 politikredse ind med en uopmærksomhedskontrol fra mandag den 16. september til søndag den 22. september.

Indsatsen støtter Rådet for Sikker Trafiks kampagne ”Kør bil, når du kører bil” og Færdselssikkerhedskommissionens nationale handlingsplan, hvor uopmærksomhed indgår som ét af ti indsatsområder for at begrænse antallet af uheld i trafikken.

- Selv få sekunders uopmærksomhed kan betyde, at man overser en anden trafikant eller kommer til at trække over i modsatte vognbane, og rammer en modkørende frontalt, siger politiassistent ved Rigspolitiets Nationale Færdselscenter, Christian Berthelsen.

Rigspolitiets Nationale Færdselscenter har gennemført en undersøgelse i hele landet i foråret 2017, hvor man på by-, lande- og motorveje har observeret, hvad 26.000 trafikanterne foretager sig bag rattet. Undersøgelsen slår fast, at cirka 6 procent af alle førere af personbiler og varevogne under deres kørsel udfører en handling, der kan distrahere dem og tage deres fokus fra trafikken.

- Uopmærksomhed er risikabelt for alle trafikanter, og derfor er det vigtigt at alle, som bevæger sig rundt i trafikken, også holder fokus på trafikken og ikke foretager sig noget, der kan aflede opmærksomheden, siger Christian Berthelsen.