Foto: Jesper Lange

Politiets advarsel får skyldnere til lommerne

En strammere kurs fra politiet har nedbragt antallet af skyldnere i Himmerland.

Når borgerne ignorerer en henvendelse fra fogedretten, får de en advarsel fra politiet, der i sidste ende kører ud og griber til anholdelse.

Ifølge DR Nordjylland har politiet advaret skyldnere 80 gange i første halvdel af 2012, mens der i øjeblikket kun ligger 29 sager på bordet hos lokalpolitileder Henrik Skals.

Han vurderer, at den løbende opfølgning på sagerne og advarslen om anholdelse har hjulpet til at nedbringe tallene.

Det øgede fokus har lettet presset på fogedretten, der behandler sager, hvor private ikke er i stand til at betale gæld.

Fremadrettet håber lokalpolitilederen, at skyldnerne i højere grad accepterer den første henvendelse fra fogeden, så politiet kan bruge ressoucer på anden kriminalitet.