LIGE NU:

Politikere kritiserer ledelse bag Sygehus Himmerland

Byrådsmedlem i Vesthimmerland og regionsrådsmedlem Kirsten Moesgaard fra Farsø er utilfreds med udspillet fra Sygehus Himmerlands ledelse om at fjerne de medicinske sengepladser i Farsø. Sammen med byrådet i Vesthimmerlands Kommune klager hun nu over udspillet.

Serviceniveauet på Sygehus Himmerland er ikke godt nok, og ledelsens udspil om at flytte alle medicinske sengepladser fra Farsø til Hobro er utilfredsstillende. Så klar er meldingen fra Kirsten Moesgaard (Kons.) fra Farsø, der som regionsrådsmedlem sidder i Udvalget for Sundhed og Sammenhæng.

- Jeg er bestemt ikke tilfreds med udspillet. Det er mangelfuld og kommer alene, for at man ikke skal se de andre problemer, der er, siger Kirsten Moesgaard.

Kirsten Moesgaard er samtidig medlem af byrådet i Vesthimmerlands Kommune, som også har kritiseret ledelsen bag Sygehus Himmerland.

- Byrådet i Vesthimmerland stiller sig uforstående overfor, at sygehusledelsen endnu en gang lader hånt om det uvildige Juhludvalg, der i 2008 påpegede, at bygningerne i Farsø er langt bedst egnede til sygehusdrift, skriver byrådet i en samlet pressemeddelelse.

Ifølge Kirsten Moesgaard er der massive problemer med akutmodtagelsen i Sygehus Himmerland. Derfor foreslår hun, at man nedlægger akutmodtagelsen på Sygehus Himmerland og i stedet sender de akutte patienter til Aalborg. Men det skal ikke koste medicinske sengepladser, for når patienterne så er udredt i Aalborg, skal de tilbage til Sygehus Himmerland til indlæggelsen.

- Så har man to fungerende sygehuse, og man sikrer, at de rigtigt akutte patienter kommer det rigtige sted hen med det samme, siger regionsrådsmedlemmet.

Det forslag bakkes op af partifællen i regionsrådet, Per Larsen.

- Der er en beviselig dårlig kvalitet. Vi kan se, der har været over 100 vikarer inde det seneste års tid, og det betyder, at man ikke kan drive Sygehus Himmerland på forsvarlig vis med den AMA (Red. Akutmodtagelse), og derfor er man nødt til at skal have den afmonteret, så man kan have et par velfungerende medicinske afsnit på både Hobro og Farsø Sygehus. Det tjener den himmerlandske befolkning, siger Per Larsen der er medlem af Region Nordjylland for Det Konservative Folkeparti.

TV2/Nord fortalte mandag om ledelsens udspil om at flytte alle medicinske patienter fra Farsø til Himmerland, men ledelsen bag Sygehus Himmerland ønskede ikke at udtale sig til TV2/Nord i den forbindelse.

Situationen med Sygehus Himmerland skal diskuteres på et temamøde i Regionsrådet onsdag, og her kan Kirsten Moesgaard på ingen måde bakke op om forslaget fra sygehusledelsen.

- Det kan ikke være rigtigt, at vi i Himmerland ikke kan blive indlagt og behandlet på samme måde som i resten af regionen, siger Kirsten Moesgaard.

Også fra byrådet er beskeden klar:

- En tømning af Sygehuset i Farsø for funktioner løser ikke problemerne, og vi må forlange af Regionen og Sygehusledelsen også efter 2020, at de kan sikre Vesthimmerlændingene et sammenhængende patientforløb af høj faglig kvalitet.