Politisk uenighed om råstofplan

Et mindretal i Regionsrådet bestående af Det RadikaleVenstre, SF og Dansk Folkeparti er kommet med et ændringsforslag til regionens Råstofplan 2008.

Det er bl.a. hensynet til grundvandet der har fået de 3 partier til at forslå at fire områder fjernes fra den regionale råstofplan.

-Som udgangspunkt bør der ikke ske råstofindvinding i områder med særlige drikkevandsinteresser, og i indvindings oplande til almene vandværker, siger den radikale Vagn Kvist til TV2/NORD.

De 3 partier foreslår at 4 områder, to i Jammerbugt kommune, et i Aalborg kommune og et i Brønderslev kommune, helt fjernes fra planen.

Forslaget glæder et par fra Pandrup, som netop købte deres hus fordi der dengang ikke var udsigt til, at de ville få en grusgrav som nabo.

-Jeg arbejder jo om natten, så jeg vil gerne sove om formiddagen, og det mente vi der var mulighed for her, siger social- og sundhedsassistent René Fagerstrøm til TV2/NORD.

Bliver planen vedtaget uden ændringerne vil det betyde at parret vil få en grusgrav 50 meter fra soveværelset. Sker det vil de blive nødt til at flytte hvis de ellers kan sælge huset.

- Det er jo ganske umuligt at sælge sådan et hus der ligger så tæt på en grusgrav. Det kan jo ikke lade sig gøre, siger social- og sundhedsassistent René Fagerstrøm til TV2/NORD.