LIGE NU:

Positivt nyt om nordjysk vækst

Det ser lyst ud for økonomien i Region Nordjylland sammenlignet med landets øvrige regioner. Kun Region Hovedstaden har haft en højere vækst i BNP i 2011. Det viser en ny opgørelse fra Danmarks Statistik.

Med en vækst i det bruttonationale produkt (BNP) på 2,1 procent, er Region Nordjylland regionen med den næsthøjeste vækst i 2011. Tallene fra Danmarks Statistik er baseret på de regionale regnskaber, der viser, hvor meget der bliver produceret på arbejdspladserne i hver enkelt region, og her er det kun Region Hovedstaden, der med en vækst på 3,2 procent overgår den nordjyske region.

Den nye opgørelse viser også, at der i 2011 var en flot investeringsvækst i Nordjylland. De såkaldte faste bruttoinvesteringer, som blandt andet dækker over udgifter til nye bygninger og anlæg og køb af transportmidler, software, maskiner og inventar, og her har regionen i 2011 oplevet en stigning på 18,6 procent. Det skiller sig markant ud fra de øvrige regioners bruttoinvesteringer, der spænder mellem -2,3 procent i Region Syddanmark til 3,1 procent i Region Midtjylland.

Da tallene ikke er baseret på lønindtægter for regionens beboere, men arbejdsydernes produkt på arbejdspladsen, tager de altså ikke højde for, hvis pendlere bor i en region og arbejder i en anden.