LIGE NU:

Præst skjulte sexovergreb

I stedet for at give sin viden om et sexovergreb mod en 12-årig pige videre til Aalborg Kommune, valgte en frikirkepræst at indkalde de berørte familier til et forsoningsmøde. Det skriver Nordjyske Stiftstidende.

Myndighederne fik ikke besked om overgrebet begået mod pigen i 2007. Derfor kunne den samme gerningsmand i 2010 begå nye sexovergreb mod to piger på seks og otte år. Det blev anmeldt, og den nu 24-årige mand fik tirsdag i byretten en behandlingsdom for anden kønslig omgang end samleje begået mod de tre piger.

Det var præst og leder af frikirken, Aalborg Menighedscenter, David Hansen, der indkaldte gerningsmanden, hans forældre og pigens forældre til et forsoningsmøde, da præsten i 2008 fik kendskab til overgrebet.

- Vi overlod det til familierne selv at beslutte, om der skulle ske mere. På mødet drøftede familierne situationen og indgik et slags forlig, forklarer David Hansen.

Men der kan være flere grunde til, at en præst i en frimenighed ikke fortæller myndighederne om sager med misbrug af børn. Ifølge eksperter kan det være fordi, præsten forsøger at hemmeligholde sagen og beskytte menighedens omdømme. Men det er ikke nødvendigvis af ond vilje, at præsten ikke kontakter myndighederne.

- Frikirkefolk er vokset op med kristne historier om blandt andet den barmhjertige samaritaner. De mener fuldt og fast, at forsoning er den bedste løsning, siger ekspert i frikirker Svend Løbner, til Nordjyske.

Men uanset årsagen, skal man ikke holde sager om misbrug inden for sin egen menighed, lyder det fra Peter Lodberg, professor i teologi: - Det bliver jo altid opdaget. Det skal ikke skjules, og det kan ikke skjules.

Pressemeddelelse

Aalborg Menighedscenter har efter Nordjyskes omtale udsendt denne pressemeddelelse:

I forbindelse med en seksuel krænkelsessag fra 2008, er Aalborg MenighedsCenter (AMC) blevet inddraget som part mellem to personer.

Da sagen kommer præst David Hansen for øre, en sag som er sket i 2007, tager han straks kontakt til pågældende forældre, for at søge at afdække situationen. Da handlingen ligger tilbage i tiden, forslås det forældrene at afgøre hvorvidt, sagen skal overdrages til de sociale myndigheder. Dette var ikke med hensigt at tilbageholde sagens offentliggørelse, men ud af hensyn til pigens anonymitet og familiens eget valg. Kirken har i denne sammenhæng valgt at holde sig til tavshedspligten idet lov om præsters tavspligt kontra anmeldepligt vedr. seksuelle overgreb først blev os orienteret 25. juni 2010. Jf. Justitsministeriets rapport af 5. maj 2010 (spg 827).

Skal der i denne sag ses tilbage, havde det været rigtigt at overdrage sagen til Aalborg Kommune, og ikke overlade denne beslutning til forældrene. David Hansen har i hele sagens forløb arbejdet i fuld åbenhed med anklagemyndigheden, som imidlertid ikke har givet anmærkninger til kirkens håndtering.

Sagen affødte på daværende tidspunkt ønske om skærpe retningslinjer i kirken vedr. dette område, for i videst mulige omfang at beskytte børn i kirken.

Sagen har ikke udspillet sig på menighedens grund.

Krænkeren flyttede kort efter til udlandet.

Vedkommende har ikke på noget tidspunkt været involveret i børnearbejde, endsige haft ledelsesfunktioner.

Den pågældendes relation til AMC ophørte helt i 2010.

Aalborg MenighedsCenters bestyrelse.

070121 John Haugaard, minkavler

Efter flere måneders venten ånder John lettet op: - Man kan se enden af tunnelen nu

150620 Administrerende direktør Lars Erik Jønsson fra Erhvervshus Nordjylland.

Over 100 millioner kroner til omstilling og innovation i coronaramte virksomheder

Mink

play Aftale er landet: Minkerhvervet får milliarder i kompensation

coronadagbog teaser

Vært i 'kælder-karantæne': - Det giver anledning til eftertanke

070121 John Haugaard, minkavler

Efter flere måneders venten ånder John lettet op: - Man kan se enden af tunnelen nu

150620 Administrerende direktør Lars Erik Jønsson fra Erhvervshus Nordjylland.

Over 100 millioner kroner til omstilling og innovation i coronaramte virksomheder

Mink

play Aftale er landet: Minkerhvervet får milliarder i kompensation

Til forsiden

Til forsiden