Præster skal ansættes på prøve

Der er alt for svært at fyre en præst. Det mener Landsforeningen af Menighedsråd, der foreslår at præster ansættes i en prøveperiode på mindst to år. Forslaget møder stor modstand fra præsterne.

Det er 15 år siden Christen Staghøj Sinding blev ansat som præst her i Buldolfi Kirke i Aalborg. Som alle andre præster blev han ansat uden nogen form for prøveperiode og det er han glad for.

- Jeg kan være bange for at præster i en prøveansættelsesperiode vil synes at de skal tale menighedsrådet efter munden. Dermed bliver de ringere præster end det de er ansat til at være, fordi der kommer andre hensyn ind end det at passe sit arbejde bedst muligt, siger Christen Staghøj Sinding.

I dag bliver præster oftest fastansat som tjenestemænd efter en prøveprædiken og en samtale. Det er et alt for tyndt ansættelsesgrundlag, og menighedsrådene risikerer at få en præst de slet ikke kan sammen med. Det mener Landsforeningen af menighedsråd. Derfor vil de have indført en prøveperiode på mindst to år.

- I langt de fleste tilfælde vil præsten blive fastansat efter den to-årige prøveperiode, men der er altså en lille procent som det er vigtigt at få sorteret fra, siger Inge Lise Pedersen, der er formand for Landsforeningen af Menighedsråd.

Prøveperioden får opbakning fra kirkeministeren og flere biskopper. Henning Toft Bro, der er biskop i Aalborg Stift, ser det ligefrem som en fordel for præsterne. Han mener at der har indsneget sig en kultur i Folkekirken hvor præster bliver i deres embede i 7-8 år fordi de er bange for at få et kedeligt stempel hvis de forlader jobbet efter kun 2 år.

- En prøveperiode vil give præster mulighed for inden for en to-årig periode og sige at det måske ikke er her jeg skal være præst. Jeg vil gerne et andet sted hen, siger Henning Toft Bro.

Debatten kommer samtidig med at den tidligere nordjyske præst Mette Villads Christensen i Østre Landsret kræver 1,3 millioner kroner i erstatning for uberettiget fyring. Hun ragede i 2009 uklar med sit menighedsråd og det kostede hende jobbet.

Præsternes forening, som Christen Staghøj Sinding sidder i bestyrelsen for, er imod prøveperioden. De peger på at der i snit er færre end en præstefyringssag om året i Danmark.

Se mere om emnet i aften i nyhederne klonne 19.30.