Foto: Ib Christensen

Privat firma overtager lægedækning i Pandrup

Nordic Medicare overtager kontrakten på lægedækning til 7.800 Pandrupborgere, der er tilknyttet regionsklinikken.

Det er ikke lykkedes regionen at overtale praktiserende læger til at overtage regionsklinikken i byen, så nu rykker et privat firma uden overenskomstlige vilkår ind og overtager de praktiserende lægers job.

De næste fire år frem skal cirka 7.800 patienter betjenes af Nordic Medicare, når de skal til lægen. Firmaet Medicare, der også har kontrakten på driften af regionsklinikken i Thisted, overtager regionsklinikken.

Udbudsprocessen vedrørende regionsklinikken i Pandrup blev genoptaget i august. De læger, der oprindeligt blev tildelt patienterne tilknyttet regionsklinikken, så sig alligevel ikke i stand til at drive klinikken.

Region Nordjylland bad derfor de virksomheder, der tidligere har sendt tilbud på at drive klinikken i Pandrup, om at indsende nyt tilbud. De to virksomheder Falck Lægehuse og Nordic Medicare afgav tilbud.

Regionsrådsformand Ulla Astman er tryg ved, at Nordic Medicare kan løfte opgaven.

- Borgerne vil opleve kontinuitet, da tilbuddet strækker sig over en længere periode. Samtidig skal Nordic Medicare sikre, at borgerne i størst muligt omfang har adgang til samme læge. Naturligvis havde jeg hellere set, at det havde været muligt at tiltrække praktiserende læger på overenskomstmæssige vilkår, men da det ikke har været muligt, har vi nu fundet frem til en god løsning for borgerne.

Kontrakten med Nordic Medicare er uopsigelig i fire år for både regionen og leverandøren, hvorefter den kan opsiges af begge parter med seks måneders varsel.

Det vil være gratis for Pandrup-borgere at skifte til en anden læge, hvis de har ønsker om dette. Patienterne vil umiddelbart før Nordic Medicares overtagelse få besked i deres E-Boks om, at de i forbindelse med leverandørens overtagelse af driften har ret til gratis lægeskifte i to måneder frem.