Professor i fisk kritiserer EU's fælles fiskeripolitik

Der skal en reform til, hvis fiskeripolitikken skal virke, mener nyudnævnt kandidat ved Aalborg Universitet.

Professor ved Aalborg Universitet, Jesper Raakjær, forsvarede i går sin doktorafhandling. Det gjorde ham til cand.scient. Indholdet i afhandlingen er en skarp kritik af EU's fælles fiskeripolitik.

- EU's fælles fiskeripolitik har været i krise, lige siden den blev vedtaget i 1983. Den er en politisk fiasko for så vidt, som den stort set ikke er lykkedes på et eneste punkt.

Doktorafhandlingen er resultatet af 15 års forskning i fiskeriforvaltningssystemer i Danmark, EU, det sydlige Afrika og Vietnam. Den fremfører blandt andet den påstand, at det er det politiske system, der har svigtet.

- Man må konstatere, at det politiske system ikke har været er sin opgave voksen. Medlemslandene udviser en manglende vilje til at gennemføre fiskeripolitiske beslutninger i EU's Ministerråd, og de har større fokus på at hyppe egne kartofler end at gennemføre løsninger, der tjener fællesskabets interesser. Samtidig er der en vedholdende modvilje i Ministerrådet og medlemslandene mod at reformere den fælles fiskeripolitik, siger han.

Men det er ikke EU, der bærer hele skylden for den fejlslagne fiskeripolitik.

- Det er et problem, at der er store problemer i medlemslandene med at implementere den fælles fiskeripolitik, ikke mindst når det gælder fiskerikontrollen. Der er desuden ingen sammenhæng mellem EU's strukturpolitik og bevaringspolitik, hvilket indebærer, at tiltag på det første område underminerer tiltag på det andet, siger Jesper Raakjær.

Professoren mener, at fiskeripolitikken skal reformeres.