01:59

Foto: Johnni Isaksen

1 af 2

Protest mod skydecenter

Planerne om et nyt skydecenter i Jammerbugt Kommune skaber splid. Borgerne i området er oprørte over, at skydecenteret skal ligge på de gamle, beskyttede græsfenner.

Beboere i Sandmosen ved Ryå er oprørte over planerne om et skydecenter på de gamle, beskyttede græsfenner i Jammerbugt Kommune. Det nye skydecenter er tegnet med cafeteria, jagtbutik, mødelokaler og en støjvold i flere etager.

Skydecentret er planlagt til at fylde 90 fodboldbaner, og der har været tale om at trække EM i flugtskydning til stedet i 2014. Men nu bremses projektet måske af protesterne.

- Vi bakker selvfølgelig op omkring ideen med eliteidræt i vores område, men vi skal også værne om den beskyttede natur på de få åbne arealer, vi har tilbage, siger Morten Sørensen, der bor i Sandmosen.

De store græsfenner i Sandmosen er beskyttet af naturbeskyttelsesloven. Kommunen har for et par år siden selv fastslået, at der er tale om et større, uforstyrret område. Og netop den begrundelse brugte ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, da man for to år siden afviste et skydecenter på området.

- Et skydecenter har ikke samme betydning for samfundet som for eksempel en motorvej eller en ringvej, siger Morten Sørensen.

Borgmesteren i Jammerbugt Kommune erkender, at Sandmosen er et unikt område

- Men det er utroligt svært at finde plads til et skydecenter her i kommunen. Borgerne vil jo også gerne have noget eliteidræt. Lad os nu tage den med ro og afvente høringen med borgerne, siger borgmester Mogens Gade.

Fødevareminister Mette Gjerskov har sagt ja til kommunen, hvis den kan finde et lige så stort beskyttet areal som erstatning for det område, der skal bruges til skydecenter. Og det areal er fundet.

Jammerbugt Kommune fortæller om skydecenterplanerne på et borgermøde i Kaas i næste uge.