- I regeringen vil vi gerne arbejde for, at flere føler sig som en del af fællesskabet. Idræt kan være med til, at det sker, siger kulturminister Rasmus Prehn om baggrunden for, at han netop har delt 19.2 mio. kroner ud til idrætsprojekter. Arkivfoto

Rasmus Prehn uddeler penge: To nordjyske projekter får tilskud til lokale fællesskaber

Kulturministeren har uddelt 19,2 mio. kr. til 13 nye idrætsprojekter, der skal hjælpe udsatte med at skabe flere sociale relationer og i højere grad føle sig inkluderet i lokale fællesskaber. To nordjyske projekter får penge.

Træningsmakkere, netværk, fritidspas, mentorer, gå-hold og en enkelt idrætscontainer. Det er nogle af de remedier, de 13 nye idrætsprojekter tager i brug, når de på forskellig vis skal bidrage til at få flere udsatte borgere med i fællesskaber gennem idræt.

Blandt de udvalgte projekter er to nordjyske, nemlig projekt Blå Kors Rold Skov, som får 318.251 kroner til at skabe idrætsfællesskaber i Arden for hjemløse, psykisk syge, mennesker med misbrugsproblemer m.fl. bosat på behandlingsstedet Blå Kors Rold Skov.

Det andet nordjyske projekt er "Holdidræt med hørehæmmede", der skal finde sted i Idrætscenter Østermarken i Aars. Projektet får 462.488 kroner fra Kulturministeriet. Målgruppen er hørehæmmede, som ønsker at blive idrætsaktive. Projektet skal uddanne idrætsinstruktører og tilrettelægge holdidræt, så hørehæmmede kan følge med på lige fod med alle andre.

- I regeringen vil vi gerne arbejde for, at flere føler sig som en del af fællesskabet. Idræt kan være med til, at det sker. Idræt er sundt, og idræt skal være for alle. Derfor er det ikke bare godt – det er også enormt vigtigt, at vi gennem disse nye projekter kan hjælpe flere med i de fællesskaber, som vi andre tager for givet. Vi har modtaget langt flere ansøgninger, end vi havde turdet håbe på, og der var mange virkelig gode og interessante ansøgninger – desværre kan vi ikke tilgodese alle. Men det viser for mig, at der er en kæmpe velvillighed i forhold til at hjælpe hinanden i vores samfund, siger kulturminister Rasmus Prehn.

Projekterne, som kommer til at sprede sig ud over danmarkskortet, henvender sig til et bredt spektrum af forskellige grupper af udsatte borgere bl.a. psykisk sårbare, hjemløse, borgere med funktionsnedsættelser, kriminalitetstruede unge og piger med minoritetsbaggrund.

Den samlede pulje er på 19,2 mio. kr. Kulturministeriet modtog i alt 79 ansøgninger. De udvalgte 13 projekter foregår i perioden 2020-2022.

Fakta om puljen

Puljen ’Inklusion i lokale fællesskaber gennem idræt’ skal understøtte nye innovative partnerskabsprojekter mellem flere forskellige aktører med henblik på at bidrage til, at udsatte borgere sikres øget idrætsaktivitet, inklusion og fastholdelse i lokale fællesskaber.

Puljens indsatser er målrettet både socialt udsatte unge og voksne, børn og familier i risikozonen samt personer med funktionsnedsættelser.

Kilde: Kulturministeriet

Se mere