LIGE NU:

Rebild Kommune fyrer tre topledere

Som en konsekvens af Rebild-sagen er socialdirektøren og kommunaldirektøren indstillet til afskedigelse. Chef for Center for Familie- og Handicap fratræder straks.

Et enstemmigt Økonomiudvalg i Rebild Kommune har indstillet til byrådet, at kommunaldirektør Erik Odder og socialdirektør Søren Kjær skal afskediges.

Begge direktører er fritaget for tjeneste indtil byrådet på førstkommende møde torsdag den 26. april kan træffe den endelige beslutning om afskedigelse.

Leder af Center for Familie- og Handicap, Jette Christensen, fritstilles med virkning allerede fra den 19. april 2012.

- Det er vores vurdering, at Rebild Kommune har brug for nye kræfter, der sammen med eksterne eksperter kan løfte den store oprydningsopgave. Ankestyrelsen har for nylig rettet en hård kritik af Rebild Kommunes sagsbehandling. Derfor har økonomiudvalget også ønsket en socialretlig og personalejuridisk undersøgelse af sagen med fokus på det ledelsesmæssige ansvar, så vi får vendt hver en sten og undgår lignende tragiske sager i fremtiden, siger borgmester Anny Winther.