Rebild Kommune lukker to skoler

Kirketerpskolen og Sønderup Skole lukkes om en måned. Økonomien hænger ikke sammen, og derfor vil politikerne lukke de to skoler i Rebild Kommune. Politikerne venter dog en måned med lukningen, for at give skolerne en chance for at fremkomme med en løsn

<b>Kirketerpskolen og Sønderup Skole</b>
Børne- og Kulturudvalget i Rebild Kommune, besluttede på sit møde mandag aften, at både Kirketerp Skole og Sønderup Skole skal lukkes.

<b>Dårlig økonomi</b>
Skolerne har ondt i økonomien, og politikerne kan ikke selv se en løsning hvor skolerne overlever. Elevprognoserne ser også nedslående ud.

<b>En måned før hammeren falder</b>
Politikerne har dog givet skolerne en måned til at finde mulige løsninger, der kan føre skolerne videre.

<b>Fremtidig skolestruktur</b>
Den forventede nedlæggelse sker fra skoleåret 2010-11.
Eleverne flyttes til Suldrup Skole. Det vil give fire ekstra klasser, og dermed kræve tilbygning af lokaler.