LIGE NU:

Rebildfar idømmes forvaring

Den 56-årige Rebildfar er kendt skyldig i misbrug af sine egne børn og to børn uden for familien.

Den 56-årige far i Rebildsagen er ved Retten i Aalborg fundet skyldig i omfattende og årelangt seksuelt misbrug af syv af sine egne børn samt to af datterens veninder.

Han kendes skyldig i samtlige ti forhold, han var tiltalt for, og idømmes forvaring, en tidsubestemt straf, der kan tages i brug hvis den dømte vurderes som særligt farlig for sine omgivelser. Den anvendes ved seksuelle forbrydelser og personfarlig kriminalitet.

Den 56-årige skal samtidig betale de forurettede børn i alt 915.000 kroner i erstatning. Den ældste datter, som i dag er 15 år skal have 250.000 kroner i erstatning for det grove misbrug, mens de otte andre hver får mellem 50.000 og 250.000 kroner.

Den 56-årige anker byrettens dom til frifindelse, og han skal fortsat sidde varetægtsfængslet, indtil sagen skal behandles ved landsretten.

Det er Rebild-faren dømt for:

- I perioden 2001-2010 har manden tvunget sin i dag 15-årige datter til samleje og anden kønslig omgang. I perioder skete overgrebene dagligt, og i et enkelt tilfælde har han bundet datterens ben og hejst hende op i kroge i loftet, før han voldtog hende.

- I perioden 2003-2008 har manden haft anden kønslig omgang end samleje med sin nu 11-årige datter. Manden var også tiltalt for samleje med datteren, men det fandt dommeren ikke bevist.

- I 2005 havde manden flere gange anden kønslig omgang end samleje med en nu 15-årig pige uden for familien. Pigen er en af den ældste datters veninder.

- I årene 2005-2007 har han ligeledes tvunget en anden 15-årig pige, ligeledes en af datterens veninder, til samleje og anden kønslig omgang.

- I perioden 1994-2004 har manden haft samleje og anden kønslig omgang med sin søn, som nu er 22 år. I flere tilfælde har han bundet drengen på hænder og fødder og sat tape for munden af ham, inden han forgreb sig på ham.

- I 2000-2005 har han haft samleje og anden kønslig omgang med sin nu 18-årige søn.

- I perioden 2000-2007 har manden under trussel om vold tvunget fire af sine sønner til at have samleje og anden kønslig omgang med deres søster, som i dag er 15 år. Drengene er nu 17, 18, 19 og 24 år gamle.

/ritzau/