Foto: Tv2nord.dk

Redning af vandmiljø billigere end ventet

Drop intensiv dyrkning af lave områder omkring de store fjorde og red vandmiljøet langt billigere end ventet.

Det bliver langt billigere end hidtil anslået at give danske fjorde og vandløb kunstigt åndedræt efter årtier med dårligt vandmiljø. Det viser nye beregninger fra Danmarks Naturfredningsforening (DN).

Foreningen gør samtidig fælles sag med landbruget ved at anbefale at satse på billigere miljøindgreb end de kvælstofkvoter, som både den nuværende og den tidligere regering ellers har været fortalere for.

Ifølge landbruget og DN er det alt for dyrt med generelle kvoter, som vil lægge en ny økonomisk løkke om halsen på et i forvejen nødlidende landbrug.

- Samtidig får vi langt mere miljø ved i stedet for kvoter at indføre et stop for intensiv dyrkning af lavtliggende områder i de store vandoplande som Limfjorden, siger Thyge Nygaard, agronom og landbrugspolitisk medarbejder i Danmarks Naturfredningsforening.

DN's analyse tager afsæt netop i Limfjordens opland, der dækker en sjettedel af Danmarks areal. Men på grund af fjordens massive miljøproblemer ventes landmændene der at skulle levere op mod 25 procent af den kommende danske kvælstofreduktion.

Tidligere beregninger har vist, at kvælstofkvoter vil koste landmændene og dermed samfundet op mod halvanden milliard kroner om året i tabt udbytte på korn og husdyr. Men den samme reduktion af kvælstof kan imidlertid nås for blot 150 millioner kroner - en tiendedel - hvis man altså
dropper intensiv dyrkning af de lavtliggende jorder, der udleder mest kvælstof.

En løsning, som også de økonomiske vismænd har peget på. Ud over kvælstofgevinsten giver det langt mindre udledning af klimagasser og desuden mere natur.

Landbrug & Fødevarer hilser naturfredningsforeningens nye åbenhed velkommen. Miljøchef Niels Peter Nørring forventer, at landmændene er med på idéen, hvis det faglige grundlag er i orden, og landmændenes
kompenseres økonomisk eller ved ombytning af deres jord til
andre arealer.

/ritzau/